Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
13. december 2016

Idrætsbyens første fase er nu i udbud

Frederikssund Kommune har nu sendt de første dele af den kommende idrætsby i udbud.

Opgaven opdeles i to udbud. Det ene udbud omfatter svømmehal og lokaler til boldklubberne, og det andet udbud omfatter fodboldbaner, aktivitetsområde, stiforbindelser og adgangsvej.

Udgangspunktet for de to udbud er Byrådets beslutning fra august 2016 om de elementer, der skal etableres i den første fase af idrætsbyen.

Inddragelsen har været vigtig

I løbet af processen er idrætsforeningerne løbende blevet inddraget og informeret om arbejdet med idrætsbyen. Den 28. november 2016 var alle byens idrætsforeninger inviteret til statusmøde om idrætsbyens første fase. Desuden har svømme- og boldklubberne givet konkrete input til det byggeprogram, der beskriver udformning, funktionalitet, tekniske løsninger mv. i den bygning, der skal huse svømmehal og lokalefaciliteter til boldklubberne.

"Det har gennem hele forløbet været en fornøjelse at se så mange engagerede foreninger og andre borgere, der har givet konstruktive indspark. Det er ekstremt vigtigt for os, at brugerne af idrætsbyen er med til at skabe stedet" fortæller formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard.

IdrætsbyDet er Keingart Arkitekter der står bag idrætsbyens helhedsplan samt byggeprogrammet for svømmehal og lokalefaciliteter til boldklubberne.

Fakta om de to udbud

Begge udbud indledes med en prækvalifikationsfase, hvor der blandt de firmaer der har søgt om at deltage, udvælges et begrænset antal til at indgå i den endelige udbudsrunde. Prækvalifikationen skal sikre en vis kvalitet blandt de firmaer der indgår i udbuddet.

Udbud af svømmehal og lokaler til boldklubberne:

  • Opgaven udbydes som en totalentreprise. Det betyder at alle ydelser lige fra arkitekttegninger til planlægning, styring og udførelse af byggeriet er med i den opgave, der bydes ud.
  • Deadline for afgivelse af tilbud er den 6. april 2017.
  • Bedømmelse af vinderen vil foregå medio/ultimo april 2017 på baggrund af en række kriterier, som er godkendt i Byrådet. I bedømmelsen inddrages bl.a. repræsentanter fra Byrådet samt repræsentanter fra svømmeklubber og Idrætsråd.

Udbud af fodboldbaner, aktivitetsområde, stier, adgangsvej mm.:

  • Opgaven udbydes som et arkitektrådgiverudbud. Når vinderen af rådgiverudbuddet har planlagt og tegnet projektet, skal selve udførelsen af anlægget udbydes.
  • Deadline for afgivelse af tilbud er den 24. februar 2017.
  • Vinderen udpeges ultimo februar.

Læs mere om de to udbud.  
Læs mere om idrætsbyen