Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
7. december 2016

Flere unge kommer i uddannelse

Det seneste år er antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune faldet med 11,1%, så der ved seneste opgørelse var 241 modtagere af ydelsen, som gives til unge mellem 16 og 29, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Det markante fald er større end i sammenligningskommunerne, hvor niveauet er faldet med 7,8%.

Det rigtige valg er vigtigt

- Et kvalificeret valg af uddannelse samt den nødvendige fastholdelse er afgørende faktorer for at få de unge uden uddannelse i gang, fastslår Keziban Bilal Aydin, der er leder af Ungekontakten på Campus Frederikssund. Det er her Ungekontaktens medarbejdere møder de unge og Keziban Bilal Aydin er ikke i tvivl om, at det har stor betydning, at være tæt på de unge:

- Det er et stærkt signal, at vi ligger her på Campus og ikke f.eks. på rådhuset. Her bliver vi opfattet som en del af de unges eget miljø, og derfor er det nemmere for dem at kontakte os, forklarer hun.

Keziban Bilal Aydin i Ungekontaktens modtagelse.Keziban Bilal Aydin i Ungekontaktens modtagelse.

Motivation skal udnyttes

De unge henvender sig typisk hos Ungekontakten, hvis de f.eks. er droppet ud af en uddannelse eller har mistet deres job og pludselig står uden indkomst. Den unge bliver med det samme sat sammen med en eller flere medarbejdere fra Ungekontakten. Her trækker man ingen numre, og der er sjældent ventetid.

- Det er vigtigt, at vi taler med de unge, mens de er motiverede for at gøre noget ved deres situation, fortæller lederen af Ungekontakten og tilføjer:

- og fordi vi har samlet forskellige fagligheder og afdelinger i huset, så er megen viden og mange indsatser tilgængelige her og med det samme.

Tæt samarbejde

Ungekontakten har omkring 18 medarbejdere fra Jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Voksenafdelingen, Borgercenteret og SSP. Dertil har Ungekontakten tilknyttet mentorer og virksomhedskonsulenter og har et tæt samarbejde med familieafdelingen. Medarbejderne arbejder tæt sammen med uddannelsesinstitutionerne blandt andet via Campusrådet, men også med de enkelte undervisere på uddannelserne.

- Det betyder, at indsatsen for den enkelte unge kan justeres løbende, så den unge bliver parat til at påbegynde en uddannelse, og mindsker risikoen for at den unge dropper ud af studiet, siger Keziban Bilal Aydin.

Mål bliver nået og endnu bedre muligheder i 2017

Hun forventer, at Ungekontakten inden årets udgang når de mål for 2016, som er opstillet i Beskæftigelsesplanen. Den nye beskæftigelsesplan for 2017 fastlægger et yderligere fald i antallet af unge på uddannelseshjælp på 7%, og lederen af Ungekontakten er glad for det politiske fokus på området:

- Jeg har oplevet en brændende interesse for ungeområdet i Frederikssund Kommune fra det politiske niveau. Alle har villet det her, og det betyder, at der er så mange ting, der lykkes for os. Mulighederne for at sikre at endnu flere unge får en uddannelse i Frederikssund bliver øget ved, at der fra sommeren 2017 opstartes en lang række erhvervsuddannelser på Campus, der gør det nemmere og endnu mere attraktivt for de unge at tage en uddannelse, slutter Keziban Bilal Aydin.