Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
15. december 2016

Fald i ledigheden skal fastholdes

I løbet af de seneste år er ledigheden faldet mere i Frederikssund Kommune end i det øvrige Nordsjælland og Danmark som helhed. Den positive udvikling skal fastholdes og styrkes med Byrådets vedtagelse af en ny beskæftigelsesplan.

Blot 655 personer stod i september 2016 uden arbejde i Frederikssund Kommune. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Den gennemsnitlige ledighed i Danmark er til sammenligning på 4,2%, og dermed ligger Frederiksund pænt i ledighedsstatistikken. Også når man ser på udviklingen det seneste år, gør Frederikssund sig positivt bemærket ved at være i top 4 over største fald i ledigheden i hovedstadsregionen i 2016.

Udvikling skal fastholdes

- Vi har oplevet en meget positiv udvikling med faldende ledighed i Frederikssund Kommune det seneste år. Det er en udvikling, der er god for både borgerne, kommunekassen og samfundet som helhed. Med Beskæftigelsesplan 2017 sætter vi nu en række mål og principper for arbejdet, som skal medvirke til at fastholde den gode gænge, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Målsætninger og principper

Beskæftigelsesplanen er først vedtaget i Vækstudvalget, og blev onsdag den 14. december 2016 enstemmigt vedtaget i Byrådet. Den indeholder i alt fem målsætninger, der skal være ledetråden for indsatsen på arbejdsmarkedsområdet i det kommende år. Målsætningerne er:

 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 2. Flere unge skal have en uddannelse
 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde
 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 5. Det samlede sygefravær skal nedbringes


De fem målsætninger lægger sig tæt op ad ministerens mål på arbejdsmarkedsområdet. Derudover har Vækstudvalget formuleret seks principper for Frederikssund Kommunes indsats på arbejdsmarkedsområdet. Principperne er:

 • alle skal bidrage,
 • alle kan bidrage,
 • unge skal have en uddannelse,
 • opkvalificering
 • understøt erhvervslivet og
 • virksomhedsrettet indsats.

Læs også historien om udmøntningen af beskæftigelsesplan 2016, hvor Ungekontakten er en væsentlig årsag til, at flere unge i Frederikssund Kommune får en uddannelse.

Fakta

 • Bruttoledigheden er faldet fra 3,7% til 3,1% i Frederikssund Kommune de seneste 12 mdr. Til sammenligning er bruttoledigheden i samme periode faldet fra 4,5% til 4,2% i hovedstadsområdet.
 • Bruttoledighed opgøres som antallet af registrerede ledige i alderen 16-64 år, som modtager dagpenge eller er jobklare kontanthjælpsmodtagere, inkl. de aktiverede – omregnet til fuldtidspersoner.