Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
1. december 2016

Fælles elevråd skal styrke den demokratiske dannelse

Et fælles elevråd på tværs af skolerne i Frederikssund Kommune skal blandt andet øge elevernes indflydelse på deres egen skole, og så skal det styrke elevernes demokratiske dannelse.

Det fælles elevråd kommer til at bestå af to repræsentanter fra hver skoles elevråd. Eleverne skal mødes to gange om året til temamøder, som skal give inspiration til det lokale elevrådsarbejde.

 - Når elevrådene mødes til temamøder kan det for eksempel handle om, hvordan de bedst forhindrer mobning, eller hvordan de styrker trivslen og fællesskabsfølelsen på deres respektive skoler. Jeg tror, at eleverne vil opleve at få nye ideer og god inspiration til, hvad de kan ændre på deres egen skole og jeg håber, at det i sidste ende vil bidrage til, at der bliver en bedre trivsel på skolerne, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.

Børnerigsdag med borgmesteren

En gang om året vil det fælles elevråd blive inviteret til en børnerigsdag i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Her skal de med borgmesteren for bordenden diskutere, hvordan en pulje penge skal fordeles. Byrådet har afsat 100.000 kroner årligt til denne pulje.

Som rigtige politikere bliver eleverne inddelt i udvalgsgrupper med udvalgsformænd. Sammen skal de vurdere de indkomne forslag, afsendt af de lokale elevråd, og beslutte, hvilke der skal modtage finansiering.

 - Hele ideen med rigsdagen er, at eleverne selv får stor indflydelse på, hvordan den her pulje på 100.000 kroner, skal fordeles på skolerne. Det vil give eleverne en indsigt i, hvordan det foregår, når politikere sidder og forhandler. Her får de for alvor lov at prøve kræfter med demokratiske processer og både skal forhandle og beslutte, hvordan pengene skal fordeles, det er processer jeg glæder mig til at deltage i fortæller borgmester John Schmidt Andersen.

Efter forhandlingerne stemmer børnerigsdagen om, hvordan puljen skal fordeles mellem ansøgningerne. Den enkelte skole kan højst ansøge om 25.000 kroner.

I skoleåret 2016/2017 afholdes de første temamøder i februar og i maj 2017. Den første børnerigsdag bliver afholdt i det nye skoleår i oktober 2017.
Det fælles elevråd skal blandt andet være med til at styrke trivslen på skolerne. Foto: Kenneth Jensen.Det fælles elevråd skal blandt andet være med til at styrke trivslen på skolerne.

Foto: KEJE.