Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
27. december 2016

En hektisk jul for mange

Normalt er julen en fredfyldt tid, hvor man hygger sig med dem man holder af - og hvor julegæster i udgangspunktet er velkomne. Men ingen regel uden undtagelser, og stormenfloden Urds visit i juledagene havde de fleste nok gerne været foruden - og det bragte helt sikkert nervøsitet ind i billedet i en grad der heldigvis er sjælden. Og så betød stormfloden også at dagene blev en anelse mere hektiske for mange borgere og det kommunale beredskab end de fleste havde troet og håbet.

Allerede før jul tegnede de første konturer af en storm sig, og beredskabet mødtes første gang den 23. december, hvor også første varsel blev udsendt både på kommunens hjemmeside og facebookside.

24. december fulgte varsel om forhøjet vandstand, og første juledag trådte kommunens kriseberedskab sammen for at begynde at iværksætte en række tiltag og varsler med det sigte at sikre kommunen og dens borgere bedst muligt mod følgerne af stormen. 

Se alle varslerne.

Tirsdag den 27. december omkring frokost gik kommunen og beredskabet derfor tilbage til normal drift, og i løbet af de kommende dage forventes oprydningen afsluttet.

Vores fotografer har fulgt beredskabets arbejde gennem de sidste tre dage, og du kan herunder se et udsnit af billederne.

Sikring med watertubes og sandsække

På baggrund af de gode erfaringer fra stormen Egon i januar 2015 blev der udlagt mobile diger - såkaldte watertubes - flere steder i kommunen, for at sikre mod højvandet. De gør det imidlertid ikke alene, så distribution af sand og sandsække blev også hurtigt iværksat.

Kommunens folk knokler med at fylde sandsække søndag aften. Foto: Kenneth Jensen.Allerede søndag eftermiddag og aften knoklede kommunens folk og hjemmeværnet med at fylde sandsække hos Vej og Park på Smedetoften i Frederikssund.

Afhentning af sandsække hos Vej og Park. Foto: Kenneth Jensen.Sandsækkene var populære, så folk dukkede hurtigt op for at sikre sig nogle af dem.

Første watertube blev også udlagt i Hyllingeriis i Hornsherred søndag aften og nat. Den blev senere forstærket med big bags, så den lå mere stabilt ved eventuelt stort vandtryk fra fjorden.

Watertuben er klar i Hyllingeriis.  Foto: Kenneth Jensen.Watertube i Hyllingeriis.

Anden juledag - eller mandag - fulgte Frederikssund by efter med watertubes. Først på Nordkajen, så Sydkajen, og efterfølgende på J.F Willumsensvej, Færgevej og Strandvej. Også Kignæshallen i Jægerspris blev sikret.

Beredskabet lægger watertube på Nordkajen. Foto: Kenneth Jensen.Beredskabet lægger watertube på Nordkajen i Frederikssund. 

Stenværksvej og Berendsens Kanal. Foto: Kenneth Jensen.Stenværksvej og Berendsens Kanal blev mandag aften sikret med en watertube.

Heldigvis nåede vandet ikke op til nogle af de udlagte watertubes. Tættest på var det på Smedeengen i Jægerspris ved Kignæshallen, hvor watertuben kom til at gøre en forskel:

Kignæshallen er sikret med Watertube. Foto: Kenneth Jensen.Kignæshallen er sikret med Watertube.

I Hyllingeriis nåede vandet slet ikke over det faste dige, og derfor heller ikke frem til watertuben - men det var tæt på ved diget, som det ses af billedet herunder fra tirsdag morgen ved solopgang.

Tæt på og næsten - men diget holdt i Hyllingeriis. Foto: Kenneth Jensen.Tæt på og næsten - men diget holdt i Hyllingeriis. 

Heller ikke i Frederikssund nåede vandet op til watertubene.

Vandet kom højt op, men ikke til tuben på Nordkajen. Foto: Preben Gøttsche.Vandet kom højt op, men ikke til tuben på Nordkajen.

Også tæt på ved Sydkajen, men ikke op til tuben. Foto: Preben Gøttsche.Også tæt på ved Sydkajen, men ikke op til tuben. 

Selv Skyllebakke Havn, hvor beboerne have kæmpet med sandsække, klarede lige akkurat frisag - og fik sågar besøg af en kajakroer.

Kajakroer i Skyllebakke Havn. Foto: Preben Gøttsche.Kajakroer i Skyllebakke Havn.

Ny sluse stod sin prøve

For ikke så længe siden blev den nye sluse ved Baneleddet og Sillebroen taget i brug - og der skulle ikke gå længe får den skulle stå sin prøve, og sikre mod indtrængen af større vandmængder via åen til midtbyen.

Som det ses, så bestod det prøven.

Den nye sluse ved Sillebroen. Foto: Preben Gøttsche.Den nye sluse ved Sillebroen. 

Ikke alle slap nådigt

Med til historien hører desværre også, at ikke alle slap helt nådigt gennem stormen.

Dels blev Kronprins Frederiks Bro lukket mandag nat klokken 2, og åbnede først igen omkring klokken 9 - trods ihærdige forsøg på at holde den åben. Det var helt sikkert til gene for en del trafikanter.

Vandet pisker ind over broen tirsdag morgen. Foto: Kenneth Jensen.Vandet piskede ind over broen tirsdag morgen omkring kl. 5.30.

Men også flere husejere i Dalby Huse og Kulhuse måtte lide den tort at se deres ejendom bliver oversvømmet.

Ikke alle slap lige nådigt - her i Kulhuse. Foto: Kenneth Jensen.Ikke alle slap lige nådigt - her på Ved Diget for enden af Revelinen i Kulhuse.

Sandbjergvej i Dalby Huse fik også vand. Foto: Kenneth Jensen.Sandbjergvej i Dalby Huse fik også vand.

Alt i alt gik indsatsen dog overvejende godt, og kommunen slap nådigt, hvilket glæder kommunens borgmester. Se særskilt nyhed, hvor borgmesteren gør status.

Foto: Preben Gøttsche og Kenneth Jensen.