Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
5. december 2016

Behov for flere faglærte unge – nu!

Af Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune.
Indlægget blev bragt i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 3. december 2016.

En af de vigtigste dagsordener set fra min stol er, at mange flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt for de unge, for virksomhederne og for samfundet.

I mange år har der været et fald i elever fra 9. og 10. klasse, som går i gang med en erhvervsuddannelse. I 2015 var andelen på blot 18,5 % på landsplan. I 2001 var det 31,7 % af eleverne.

Alle nationale, regionale og lokale aktører er enige om, at vi skal have vendt udviklingen. Tusindvis af de unge, der ville have valgt gymnasievejen eller måske slet ingenting, skal i stedet begynde at uddanne sig inden for VVS, byggeri og transport, elektrikerfaget, data og kommunikation eller andre faguddannelser.

Men hvad kræver det for at vi kan komme dertil? Jo, blandt andet spiller forældrene en stor rolle for deres børns uddannelsesvalg. Og der er en tendens til at børnene vælger samme type uddannelse som deres forældre. Men mon forældrene og de unge kender erhvervsuddannelserne i dag, og ved de, at virksomhederne efterspørger faglig arbejdskraft? Og at der mange gange er rigtig gode løn- og karrieremuligheder? Og ved de, at man med en erhvervsuddannelse på mindst tre år kan vælge at læse videre på for eksempel en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbachelor?

Meget tyder på – uddannelsestallene taler deres tydelige sprog – at kendskabet til erhvervsuddannelserne er for ringe. For få har blik for de attraktive muligheder, og dermed bliver rekrutteringen til erhvervsuddannelserne for smal.

Også som samfund er vi interesserede i, at virksomhederne kan få faglært arbejdskraft, så der kan skabes flere arbejdspladser og fortsat vækst.

Kendskabet etableres i folkeskolen

Vi skal blive bedre til at skabe interesse for erhvervsuddannelser allerede i grundskolen. Eleverne skal have mulighed for at lære nogle af de forskellige erhverv at kende. Det kræver imidlertid, at kommuner sammen med skolerne er åbne over for, at undervisningen tilrettelægges, så erhvervslivets og erhvervsskolernes kompetencer og ressourcer kan tænkes ind i udvikling og afholdelse af initiativerne.

Eleverne og deres forældre skal altså i højere grad klædes på til, at uddannelse vælges ud fra en bred uddannelsespalet. Derfor søger vi i Frederikssund Kommune, sammen med erhvervsskoler i regionen og Frederikssund Erhverv, projektmidler fra EU’s socialfond for at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Her vil vi blandt andet i et stærkt partnerskab fokusere på nye forpligtende samarbejder mellem folkeskolen, erhvervsuddannelser og virksomheder. Ligeledes har vi i byrådet afsat midler til en ny medarbejder, der skal være med til at fremme samarbejdet mellem grundskole og erhvervsliv.

Vi vil i fællesskab løfte den vigtige opgave at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse og sikre at virksomhederne også fremover har adgang til kvalificeret, faglært arbejdskraft.

Uddannelsesstedet skal ligge tæt på

Uddannelsesstederne skal ligge tæt på de unges bopæl, fordi afstanden har meget stor betydning for uddannelsesvalget. Og der har været alt for langt til erhvervsuddannelserne for unge i Frederikssund og omegnskommunerne. Men i efteråret skete det lykkelige, at ministeriet godkendte, at vi kan åbne en række nye erhvervsuddannelser i Campus Frederikssund med følgende uddannelsestilbud: Tømrer, elektriker, data og kommunikation, VVS, social- og sundhedshjælper, teknologi, byggeri og transport.

Campus i Frederikssund bidrager dermed fra skoleåret 2017/18 til en langt bedre geografisk dækning af erhvervsuddannelserne i regionen. De nye uddannelser udbydes af erhvervsskolerne Esnord, TEC og SOPU i samarbejde med KNord.

Samtidig har vi skabt bedre muligheder for at formidle praktikpladser igennem partnerskaber, som Frederikssund Byråd har indgået med Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Forudsætningerne er nu til stede i vores del af regionen, for at vi kan få flere faglærte. Nu gælder det om, at vi hjælper de unge og deres forældre med at få øjnene op for de attraktive uddannelsesmuligheder, som ligger lige om hjørnet.