Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
8. september 2015

Kommunen kan afkorte skoledagen hvis det gavner eleverne

Skolerne i Frederikssund Kommune får nu en enkel og fleksibel adgang til at søge om at indføre flere timer med to undervisere, hvis det gavner elevernes faglige udvikling.

Der har enkelte steder i Frederikssund Kommune været udfordringer med skoledagens længde efter skolereformen.

Samtidig har skolereformens forligskreds for nylig opfordret landets kommuner til i højere grad at udnytte muligheden for at udskifte den understøttende undervisning til timer med to undervisere, som kan være både lærere, pædagoger eller andre faglige ressourcepersoner. Dermed kan undervisningstiden afkortes for eleverne.

Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har nu besluttet at skolechefen og direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur kan give skolerne dispensationen til at konvertere understøttende undervisning til timer med to undervisere i fagundervisningen. Formålet er at gøre det let og fleksibelt for skolelederne at håndtere.

- Der skal være en god balance mellem at eleverne lærer mere og længden på skoledagen, og der skal også være tid til fritidsliv. Forhåbentligt kan flere timer med to undervisere, og dermed lidt kortere skoletid, skabe balance i de klasser hvor der er behov for netop den tilpasning. Ved at konvertere dele af den understøttede undervisning kan skoletiden maksimalt afkortes med to til tre timer per uge, siger formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).

Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen samt for klasser på mellemtrin og udskoling med særlige behov, og kun hvis det vurderes at det gavner elevernes faglige udvikling i højere grad end længere skoledage.

Den understøttende undervisning blev indført med skolereformen for at bidrage til en mere varieret skoledag. Den giver større frihed til at tilrettelægge læringsaktiviteter på nye og bedre måder. Det drejer sig om elementer som motion og bevægelse, klassens tid, elevsamtaler samt feedback, praksis- og projektforløb.

Skolereformen har givet større frihed til at tilrettelægge skoledagen lokalt, dog skal skolerne tilstræbe at placere elevernes timer inden for normal skoletid, det vil sige fra klokken 8.00-14.00 for de mindste elever, 8.00-14.30 for de mellemste og 8.00-15.00 for de ældste.