Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. september 2015

Bredt budgetforlig i Frederikssund Byråd

Der er indgået en bred aftale om budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Borgernes Liste og SF.

Den overordnede opgave for Byrådet i arbejdet med budget 2016 var at finde driftsbesparelser, samtidig med at investere, så kommunen fortsat udvikler sig og har en effektiv drift.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) siger:

 - Jeg er rigtig glad for, at budgetforliget er indgået med et meget bredt flertal af Byrådets partier. Opgaven med at finde besparelser er ikke endelig løst, men vi er godt på vej. Det er et økonomisk ansvarligt budget, som samtidig indeholder mange gode investeringer, blandt andet i form af en vision for idrætten med nye svømmefaciliteter, fodboldbaner og meget mere, der vil komme hele kommunen til gavn. Vi er også enige om, at der skal bygges et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden sammen med nye boliger. Og så får erhvervslivet endnu bedre betingelser. Samlet set har vi med budget 2016 gjort vores bedste for, at kommunen fortsat skal være attraktiv for både borgere og erhvervsliv.

Der er i budget 2016 fundet driftsbesparelser på 55 mio. kr. Med budgettet er der – som ventet – endnu ikke sikret et driftsoverskud, som kan finansiere anlægsinvesteringer, renter og afdrag.

Indholdet i budgetaftalen er blandt andet: Idrætsvision, nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden, aktivitet og byliv i havnen, bedre vilkår for jobskabelse, styrket virksomhedsrettet indsats, omstilling af ældreområdet, videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale, fokus på sygefravær, klima og miljø, kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning, kollektiv trafik samt private fællesveje og gadebelysning.

Der er i høringsperioden modtaget 96 høringssvar til budget 2016-2019.

Budgetaftalen er indgået mellem seks ud af Byrådets syv partier. Enhedslisten er ikke med.

Se Budgetaftale 2016 med bilag

Forligsparterne bag budget 2016

Udtalelser fra partierne

Hans Andersen, Venstre

- Vi er meget tilfredse med, at vi fortsætter arbejdet med at sikre en fornuftig og ansvarlig økonomi. Skatten holdes i ro, og vi forbedrer vilkårene for jobskabelse i Frederikssund Kommune med for eksempel en sænkelse af dækningsafgiften. Den nye idrætsvision for hele kommunen med blandt andet en ny svømmehal gør det mere attraktivt at bo og arbejde her.

Tina Tving Stauning, Socialdemokraterne

- Vi er blandt andet stolte over at have sikret en lang række steder, hvor fællesskaberne og kulturlivet gror som for eksempel Vikingebopladsen, Gammel Græse Skole, Rytterskolen i St. Rørbæk, Indvandrerhuset, Hermon i Jægerspris, Willumsens Museum og et nyt Hovedbibliotek på Fioma. Vi har fået flere midler til de nødvendige cykelstier, og ikke mindst har vi afværget, at standarden på rengøring og personlig pleje for de ældre blev forringet. Det er mere end blot socialdemokratiske fingeraftryk.

Kasper Andersen, Dansk Folkeparti

- I Dansk Folkeparti glæder vi os over at forliget er bredt. Vi hilser det velkomment, at idrætten får et løft. Vi er specielt tilfredse med, at vi undgår at reducere på rengøringen hos vore ældre borgere, og at vi nu kan indgå i en proces med de brugerstyrede centre om en eventuel besparelse på området.

Tom Lysgaard, Borgernes Liste

- Borgernes liste er især tilfreds med idrætsvisionen. Vi kommer til at investere store beløb i idrætten til gavn for alle borgerne i kommunen. Samling af idrætsanlæg ved Ådalen skole, herunder en helt ny svømmehal samt en påbegyndelse af en idrætscenterdannelse i Jægerpris og Skibby. Vi er også tilfredse med, at der nu afsættes midler til en påbegyndelse af cykelstien til Kulhuse. Samt en øget virksomhedsaktivering af de ledige, en øget uddannelsesindsats, og en nedsættelse af virksomhedernes dækningsafgift.

Ole Søbæk, Det Konservative Folkeparti

- De konservative er meget tilfredse med budgetforliget. Særligt er vi glade for, at de konservative forslag om skattelettelser, styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats og en detailhandelsstrategi er imødekommet. Vi skal - også i sparetider - fastholde fokus på udvikling, vækst og langsigtede investeringer. Også derfor er vi meget glade for, at forligspartierne har kunnet samles om den idrætspolitiske vision, som de konservative har arbejdet for i mange år.

Poul Henrik Hedeboe, SF

- SF støtter de store satsninger på nyt hovedbibliotek, en samlet idrætsvision og kultur- og havnebad. Vi vil samtidig gøre en indsats for at udvikle projekterne i en takt, så kommunen ikke endnu engang skal ud og finde store besparelser på driften. Bortfald af besparelse på buslinjer, begrænsning af øget undervisningsandel for lærere og evt. besparelser på vikarkonto gjort afhængig af nedsat sygefravær er også nogle af de ting, som SF har kæmpet for i forhandlingerne.