Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
11. september 2015

Styrket virksomhedsindsats giver færre på kontanthjælp


Beskæftigelsesministeren var fredag på besøg i Frederikssund Kommune for at høre om Jobcenterets målrettede virksomhedsindsats, som hjælper borgere på langvarig kontanthjælp videre til job eller uddannelse.

En styrket virksomhedsindsats har betydet forholdsmæssigt færre borgere på kontanthjælp i Frederikssund Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner.

På dagens møde med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen fortalte borgmester John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), formand for vækstudvalget Ole Søbæk (C) samt job- og borgercenterchef Merete Kølln om kommunens sammenhængende indsatser over for langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere med udfordringer ud over ledighed.

- Vores indsats over for kontanthjælpsmodtagere i kommunen er blevet mere virksomhedsrettet, og det virker. Vi har mange borgere visiteret og har en god dialog med virksomhederne, som er gode til at stille praktikpladser til rådighed, hvilket er en forudsætning for succes. Vi lykkes med at matche virksomhed og borger, og vi sørger for en tæt opfølgning fra både mentor og jobcenter. Og vi er på vej med endnu flere indsatser, siger borgmester John Schmidt Andersen.

I øjeblikket har 11 virksomhedscentre – private og kommunale – stillet 62 praktikpladser til rådighed. Der er blandt andet samarbejde med store butikskæder spredt ud over kommunen, så praktik kan etableres i nærheden af borgernes bopæl. Ligesom der er pladser på Trasbo, Svanholm Gods, plejecentre, daginstitutioner, serviceområdet og AKU-center Højagergaard.

29 forløb er afsluttet pr. 1. september. Seks borgere er blevet selvforsørgende i enten arbejde eller uddannelse. Fem er fortsat i almindelig virksomhedspraktik, det vil sige uden den særlige mentorstøtte og behovsbestemt opfølgning fra jobcentret. 79 borgere er p.t. visiteret, og målet er 100 ultimo 2015. Resultater der er yderst positive set i lyset af hvor mange udfordringer denne gruppe borgere har haft i forhold til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Jeg har fået en meget værdifuld præsentation fra Frederikssund Kommune. Der blev gået i dybden med kommunens indsatser, og jeg har også fået væsentlige input i forhold til hvilke udfordringer, kommunen ser på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt at vi sammen finder veje til det der virker. Jeg er ikke i tvivl om at virksomhedsrettede tilbud, som Frederikssund er dygtig til, er noget der skal gøres meget mere brug af generelt, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Fakta
Styrkelse af virksomhedsindsatsen:

  • Kommunen har formuleret en fælles vision og strategier for virksomhedsservice på tværs af kommunale områder og Frederikssund Erhverv.
  • Kommunens virksomhedsservice har ét erhvervsteam der giver virksomhederne en nem indgang til kommunen.
  • Kommunen og Frederikssund Erhverv kommer til virksomhederne – og lytter til virksomhedernes ønsker og behov.

Oprustning af jobcentrets indsats (forslag til budget 2016):

  • Forslag om ansættelse af yderligere en virksomhedskonsulent i kommunen til generel virksomhedsopsøgende indsats og støtte til virksomhedernes rekruttering.
  • Virksomhedscenter Generation 2, der p.t. er puljefinansieret: Ledige der er langt fra arbejdsmarkedet, får mulighed for at udvikle arbejdsevnen på rigtige arbejdspladser (mentor fra arbejdspladsen og tæt opfølgning fra jobcenter). Også fokus på borgere i ressourceforløb (længerevarende indsats og støtte fra kommunen).
  • En generelt styrket indsats i virksomhederne i forhold til sygeopfølgning på arbejdspladserne.
  • Øget inddragelse af kommunale arbejdspladser i beskæftigelsesindsatsen.

STAR-projektet
Som en ud af tre kommuner i landet er Frederikssund Kommune inviteret til at være med i STAR-projektet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) med anvendelse af ”fast track” på kommunale arbejdsplader som led i en tidlig indsats for at forkorte sygeperioder og fastholde sygemeldte i job.