Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
4. september 2015

Vigepligtsforholdet i krydset Parkvej i Jægerspris ændres

I krydset Parkvej / Parkvej i Jægerspris, hvor Parkvej fra Hovedgaden krydser den øst / vestgående Parkvej, er der unormale vigepligtsforhold (knækket prioritet), idet vigepligten er for de trafikanter der kommer fra den vestlige del af Parkvej, og kører ud i 90 graders krydset.

De kørende fra Hovedgaden og til Vinkelvej har ingen vigepligt.

Vigepligtsforholdene bliver nu ændret, således at de der kommer fra Hovedgaden og kører frem til T-krydset fremover får den ubetingede vigepligt. Der bliver således etableret ubetinget vigepligt ved opsætning af B 11 tavle og etablering af vigelinje (hajtænder).

Projektet gennemføres efter krav fra Nordsjællands Politi. De opsatte færdselstavler er ulovlige efter en ændring af færdselslovgivningen, der blev vedtaget for en del år siden.

Der bliver opsat midlertidige færdselstavler der ”advarer” om de ændrede vigepligtsforhold.

Men da man som trafikant normalt ”kører som man plejer” – så skal Frederikssund Kommune opfordre til at udvise særlig agtpågivenhed ved passage af krydset med de ændrede vigepligtsforhold.