Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
7. oktober 2015

Alle ønsker et godt beredskab

Forslaget til lukning af Slangerup Brandstation har de seneste dage været mødt af bekymrede borgere og lokale brandmænd i flere medier, herunder Facebook. Lad mig derfor forklare baggrunden for forslaget, og samtidig rette en udbredt misforståelse om udrykningstiden, hvis brandstationen lukkes.

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har aftalt en reform af de kommunale beredskaber, der giver en samlet effektivisering på 175 mio. kr.

Derfor er vi i vores del af landet gået sammen med Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Furesø og Egedal om at etablere et fælles beredskab. Det vil give stordriftsfordele og bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af kommunegrænser.

Frederikssund Kommunes bidrag til den samlede effektivisering af landets beredskab fremgår af budgetforlig 2016 som en besparelse på 1,3 mio. kr., og opnås blandt andet ved en lukning af Slangerup Brandstation. Sammenlægningen af de seks kommuners beredskaber vil de kommende år give yderligere stordriftsfordele, så besparelsen i Frederikssund Kommune i 2020 bliver omkring 2,7 mio. kr.

Et fælles beredskab handler om rationalisering. Men lad mig slå fast, at det naturligvis vil og skal ske inden for det beredskabsmæssige forsvarlige. I lyset af denne vigtige pointe peger analysen bag beredskabsreformen på at netop brandstationen i Slangerup kan undværes.

En desværre udbredt påstand i de seneste dages debat er at responstiden bliver op til 20 minutter, hvis Slangerup Brandstation lukker. Det er ikke korrekt. Hjælpen i form af en hurtigslukningsenhed fra Frederikssund Brandstation vil være fremme inden for 10-12 minutter i det dækningsområde, brandstationen i Slangerup dækker i dag. Tanksprøjten, altså den store brandbil, forventes at være fremme senest 15 minutter efter modtagelse af alarmen.

På byrådsmødet den 25. november behandler vi den indstillede model for det nye beredskab, herunder besparelser og udgiftsfordeling. I januar 2016 skal Beredskabskommission behandle modellen inklusive eventuelle bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen, som får modellen til udtalelse om nogle få uger.

De seks kommuners byråd skal behandle modellen igen senest marts 2016 til en endelig beslutning.

Lad mig også indskyde at byrådets opgave er at prioritere ressourcerne generelt, og derudover ligger der som nævnt en national aftale om effektivisering af beredskabsområdet. Finder vi ikke pengene ved at lægge beredskaberne sammen og lukke Slangerup Brandstation, er kendsgerningen at vi ville skulle finde større besparelser på for eksempel børne- eller ældreområdet.

Jeg anerkender at der kan opstå usikkerhed, når en brandstation foreslås lukket. Jeg håber at mit indlæg har afhjulpet så meget af usikkerheden som muligt.

Af Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen