Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
10. november 2015

Nye effektive beredskaber


En af de største omstillinger af Danmarks brand- og redningsberedskab i nyere tid blev sat i gang med sidste års beredskabsforlig. Omstillingen betyder et nyt beredskabskort med færre og mere effektive enheder, der skal koordinere den fælles indsats.

Planerne for de nye tværkommunale beredskaber har vakt opsigt hos en del borgere og brandmænd.

Omstillingen kommer ikke ud af det blå. Baggrunden for sammenlægningen af de kommunale beredskaber er en økonomiaftale mellem KL og regeringen med en samlet effektivisering på 175 mio. kr., gennem en nedregulering af det kommunale bloktilskud. Sammenlægningerne vil give yderligere stordriftsfordele og dermed besparelser.

Det er også aftalt, at kommunerne skal etablere sig i højst 20 robuste tværkommunale enheder senest 1. januar 2016.

Kommunerne har arbejdstøjet på

Det er på den baggrund, at der i disse måneder er et stort arbejde i gang i landets kommuner med omstilling og etablering i nye beredskabsenheder.

I vores del af regionen har vi aftalt at redningsberedskaberne i Gribskov, Furesø, Hillerød, Halsnæs, Egedal og Frederikssund Kommuner lægges sammen til Frederiksborg Brand og Redning.

Det er ikke kun kommunerne der skal omstille sit brand- og redningsberedskab. Staten skal også tilpasse strukturen og effektivisere. Det giver god mening at de nye større kommunale beredskabsenheder overtager nogle af de mere specialiserede opgaver, der i dag varetages af det statslige beredskab.

Arbejdsdelingen vil i øvrigt skabe lokale arbejdspladser, hvilket flugter med tanken bag regeringens varslede udflytning af statslige arbejdspladser.

Desværre er dialogen om den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling mellem det nye kommunale og statslige beredskab ikke kommet i gang. Der florerer derfor kun rygter om hvad der kommer til at ske. Kommunerne er i fuld gang med omstillingen, mens vi utålmodigt venter på at staten melder konkret ind med hvilke opgaver, der skal overføres til de nye tværkommunale beredskabsenheder.

Omstillingen til et nyt effektivt og tværkommunalt beredskab har givet lokal debat mange steder – også hos os. Jeg forstår godt at der kan opstå usikkerhed om, hvad det vil betyde, hvis eksempelvis en lokal brandstation står over for at blive nedlagt. Derfor er det så vigtigt, at man kender og holder sig til fakta for eksempelvis de fremtidige responstider, så der ikke opstår myter om hvad ændringerne vil føre med sig.

Det nye redningsberedskab tilpasses efter forholdene i kommunerne, så man har den rette placering af materiel og mandskab og har mål for serviceniveauet. En beredskabsfaglig arbejdsgruppe har derfor siden foråret arbejdet med at forberede mulige modeller for den risikobaserede dimensionering på baggrund af Beredskabsstyrelsens database og simuleringsværktøj for responstider.

Næste skridt

Fra kommunernes beredskabskommissioner, hvor jeg og mine borgmesterkolleger i Frederiksborg Brand og Redning er med, er én model indstillet til videre behandling.

Netop nu ligger dette anbefalede modelforslag til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, som skal sikre at modellen lever op til de faglige standarder. Herunder at der er overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, dimensionering og materiel.

Kommunernes nye fælles beredskabskommission skal på sit møde i januar behandle modellen, herunder de eventuelle bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen. Herefter anbefaler beredskabskommissionen en endelig model til vedtagelse i de respektive byråd i foråret 2016. Først herefter vil de foreslåede ændringer træde i kraft.

Også fremtidens beredskab vil og skal være et forsvarligt beredskab. Derfor ligger der grundige analyser og ekspertinddragelse til grund for de beslutninger, som vi lokalpolitikere skal træffe.

*

Borgmester John Schmidt Andersens indlæg blev bragt i Frederiksborg Amts Avis den 10. november 2015.