Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
19. november 2015

Ny gadebelysning har vakt opsigt

Frederikssund Kommune har igangsat en omfattende renovering af gadebelysningen, efter at have overtaget området fra DONG tidligere i år. Omkring 3.000 armaturer skal udskiftes, og arbejdet er godt i gang. 

De nye miljøvenlige LED-lamper har givet anledning til henvendelser fra borgere, som oplever at lyset er noget anderledes. 

Per 1. juli 2015 overtog Frederikssund Kommune gadebelysningen fra DONG, som hidtil har ejet og drevet de omkring 10.000 gadelamper i kommunen. 

En del borgere har oplevet at den nye belysning opleves anderledes, efter kommunen har taget de gamle lamper ned og opsat nye LED-lamper. 

- De tidligere lamper sendte lyset bredt og diffust ud på vejarealet. Det betød at vejen og omgivelser synede mere oplyst, men det betød også meget energispild og lysforurening. De nye lamper er designet til at oplyse vejen og ikke omgivelserne. Lamperne sender i stedet lyset på fortov, cykelsti og kørebane, hvor det skal bruges, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg. 

Enkelte områder i Jægerspris og Skibby er berørt 

I følge Frederikssund Kommune drejer det sig om nogle enkelte områder i Jægerspris og Skibby, hvor man opleve at vejene er blevet mørkere. 

- Vejene er faktisk blevet bedre belyst, men kontrasten mellem lys og mørke er blevet større, og opleves mere markant end tidligere. Det gælder specielt de steder, hvor der er meget langt mellem lysmasterne. Vi oplever også at beplantningen nogle steder skygger for gadebelysningen. Derfor vil vi opfordre grundejere til at få beskåret de grene der skygger eller vokser ind i ledningerne, siger Henriette Andersen, teamleder for Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.

Rapport fra stedet

Gadebelysningen er et vigtigt element i byrummet, og Frederikssund Kommune ser nu nærmere på henvendelserne.

- På baggrund af borgerhenvendelserne vil vi begynde at registrere de kommunale veje, hvor belysningen opleves forringet. Vi vil opfordre alle til at hjælpe ved at anvende hjemmesiden  www.rapportfrastedet.dk - hvor man nemt kan indberette problemer med gadebelysningen. Når vi har dannet os et overblik og vurderet indmeldingerne, vil vi iværksætte de relevante tekniske ændringer, siger Henriette Andersen.