Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
24. november 2015

Forældrekursus for flygtninge en succes

Gennem de sidste otte uger har 14 syriske flygtninge deltaget i et kommunalt pilotprojekt, der giver dem bedre grundlag for at understøtte deres børns udvikling og integration i Danmark. Tirsdag den 24. november var kurset slut, og det blev markeret med politiske roser og diplomer.

Iflg. Nahid Yazdanyar der er familiekonsulent i Jobcentret er der i første omgang tale om et pilotprojekt for at få prøvet koncept og tidshorisont af, og det har da også vist sig at de otte uger næsten ikke var nok

 - Der har været stor interesse for at diskutere og lære, så vi overvejer at udvide det med et par uger næste gang vi udbyder kurset, fortæller Nahid Yazdanyar, der ikke er i tvivl om at kurset har været en succes for alle parter:

 - Interessen var overvældende for at komme med på kurset. Der er faktisk venteliste til de kommende hold, siger hun.

Familiekonsulent Nahid Yazdanyar byder velkommen.  Foto: Kenneth Jensen.
Familiekonsulent Nahid Yazdanyar fortæller om forældrekurset.

Hun fortæller også, at kurset er et ekstra tilbud ud over den indsats der i forvejen gøres for kommunens flygtningefamilier.

 - Idéen er at lære flygtningeforældrene om vores samfundsstruktur her i Danmark, og navnlig at snakke om børneopdragelse med dem. Vi vil rigtig gerne prøve at få dem til at tænke på hvordan man gør i Danmark, og hvordan man åbner sig.

 - Og så har vi brugt kurserne til at vise muligheder for fritidstilbud via fx kommunens Fritidspas og Aktiv Fritid. I det hele taget gør vi meget ud af at skabe en forståelse for at ting er baseret på frivillighed i Danmark. Det er ikke så udbredt i mange andre lande, så det er et vigtigt budskab at man som forældre skal engagere sig i foreningsarbejdet, og derigennem også få sine børn og unge engageret. 

Politiske roser til projektet

Ved kursets afslutning deltog også formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C). Han kunne fortælle at det ikke kun var på kurserne her man diskutere meget:

 - Det gør vi også i Byrådet, sagde han med et smil, samtidig med han lykønskede de 14 syriske flygtninge med det veloverståede kursus.

Formand for vækstudvalget, Ole Søbæk, taler til kursisterne. Foto: Kenneth Jensen.
Formand for vækstudvalget, Ole Søbæk, taler til kursisterne. 

Udvalgsformanden fortalte også at Frederikssund - lige som mange andre kommuner - er blevet beriget af rigtig mange flere borgere pga. krig og konflikt mange steder i verden.

 - Derfor har Byrådet igangsat et arbejde med at lave en integrationsstrategi, og der kan I også være med, sagde Ole Søbæk, og fortsatte: I kan bidrage med de erfaringer I har om hvordan det er at komme hertil, så vi bedre kan hjælpe jer med at lykkes her i Danmark.

 - I det hele taget håber jeg at I vil blive ved med at blande jer i det samfund I nu er en del af. 

Gensidig læring

Én ting er hvad flygtningene har opnået ved kurset. Men også Jobcentret og samarbejdspartnerne i Sundhedsplejen, Sprogskolen, SSP, Politiet og skolepsykologerne har fået en masse læring og erfaringer med sig.

 - Vi har fået en bedre fornemmelse af hvem de er. Og fordi en gruppe flygtninge kommer fra et land som fx Syrien, så er de ikke ens. Det skal vi også tænke over, og give plads for den gensidige nysgerrighed, siger Nahid Yazdanyar.

Ved kursets afslutning har man gennemført en lille evaluering af forløbet, og den viser da også at forløbet har givet meget mening for kursisterne.

Kursisten Tarek Darwish. Foto: Kenneth Jensen.
Tarek Darwish har været glad for at deltage i forældrekurset.

Iflg. Tarek Darwish, der har deltaget i kurset, så har det været første skridt der fjerne barriererne mellem flygtningene og det danske samfund.

 - Det har været et rigtig godt kursus, og vi har haft et rigtig godt samarbejde både kursisterne imellem, og med dem der har afholdt kurset. Vi vil bruge alle de råd og den vejledning vi har fået, og på samme tid vil vi altid henvende os hvis der er problemer eller udfordringer, og vil gerne diskutere det med jer, sagde Tarek Darwish, der var meget taknemmelig for at have fået mulighed for at deltage i kurset.

Leder af kommunens Aktiv Indsats, Amalie Liljetoft Pedersen, uddeler diplomer. Foto: Kenneth Jensen
Leder af kommunens Aktiv Indsats, Amalie Liljetoft Pedersen, uddeler diplomer.

Foto: KEJE.