Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
17. november 2015

Dialogmøde på socialområdet

Sundhedsudvalget ønsker en tættere dialog med kommunens Beboer- og pårørenderåd på handicap- og psykiatriområdet samt Handicaprådet, og havde derfor inviteret formænd og medlemmer af rådene til dialogmøde i Byrådssalen den 3. november 2015.

Mødet er det første af sin slags, og er tænkt som en start på en hel ny tradition, hvor parterne en gang årligt mødes til en dialog. 

Dialogmødet er netop en nyskabelse, og et af de tiltag der er affødt efter at kommunens retningslinjer for beboer- og pårørenderådene, som var til revision i foråret 2015. 

Formålet med dialogmødet er at Sundhedsudvalget, administrationen, beboer og pårørenderåd i kommunens boenheder m.v. samt Handicaprådet tilsammen får mulighed for en gensidig informations- og erfaringsudveksling om det seneste års udvikling og kommende tiltag på det specialiserede socialområde. 

Formanden for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg bød velkommen til de ca. 30 fremmødte personer. 

Mødets program indeholdte følgende hovedpunkter: 

  • Præsentation af ny organisation v/socialchef Klaus G. Kolberg
  • Principper og serviceniveauer på det specialiserede socialområde v/afdelingsleder Mette Marie Juul Kristiansen
  • Budget 2016 v/socialchef Klaus G. Kolberg
  • Gensidig erfaringsopsamling med arbejdet i beboer- og pårørenderådene, herunder indkomne emner/punkter til dagsordenen 

Ud over ovenstående punkter til dagsorden havde rådene sammen med Handicaprådet rejst nogle vigtige emner til den politiske debat, herunder spørgsmål omhandlende: 

  • Kommunens tidlige indsats i forbindelse med overgang fra ung til voksenlivet med speciel fokus på den arbejdsmarkedsrettede og rehabiliterende indsats for målgruppen med ADHD
  • En ældrepolitik for handicappede på kommunens botilbud, som hen over årene bliver mere plejekrævende
  • Tiltag til udbedring/renovering af de botilbud, der ikke mere er tidssvarende i sin boligform
  • Ledsagelse til ferie m.v. 

I øvrigt opfordrede medlemmerne af Handicaprådet på mødet beboer- og pårørenderådene til at bruge rådets organ noget mere, og at rejse de nødvendige problemstillinger og udfordringer fra hverdagen, som ønskes sat på den politiske ”agenda”. 

Der var en god dialog, og mange gode emner blev fremført på mødet. Tilbagemeldingerne efter mødet var at alle var glade for at mødet blev sat i stand og en ny tradition blev opstartet, men at der næste gang skulle afsættes mere tid til dialogen.