Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
4. marts 2015

Kystsikring - en fælles indsats for en fælles løsning

Borgmestrene i Egedal, Roskilde og Frederikssund kommuner har haft endnu en drøftelse af, hvordan man på tværs af kommunegrænserne kan sikre borgerne mod oversvømmelser. Målet er dels at skabe de bedst mulige lokale løsninger, og dels at skabe landspolitisk lydhørhed for at lodsejerne og kommunerne ikke kan løfte opgaven alene.

Det første emne på mødet var en lokal sluseløsning ved Værebro Å, på det sted hvor åen løber ud i Roskilde Fjord. En sluse der kan lukkes ved forhøjet vandstand, og som dermed kan sikre både Tangbjerg i Egedal kommune og Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune mod oversvømmelse. Slusen bliver landsfast i henholdsvis Roskilde og Frederikssund kommuner.

- Vi er på mødet blevet enige om at arbejde videre med denne løsning som et samarbejde mellem de tre kommuner. Det er fordelagtigt både i forhold til økonomi og teknik, og når vi taler kystsikring er det meget afgørende, at vi tænker på tværs af kommunegrænser, så flest mulige borgere kan sikres på én gang, siger borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune.

Af samme årsag blev også den langt større regionale sluseløsning i Frederikssund igen diskuteret. For kommunerne har stadig et målrettet fokus på, hvilken rolle Staten kommer til at spille i fremtiden. Med en forventet pris på omkring 130 mio. kroner et statsligt bidrag til en regional løsning helt afgørende.

- Vi havde jo lejlighed til at drøfte emnet med miljøministeren i december, og hun har iværksat at der i år gennemføres en kystanalyse. Det sætter vi pris på, og vi vil gerne bidrage til debatten. For som vi før har understreget, så kræver den regionale sluse- og digeløsning i Frederikssund at også Staten går økonomisk ind i projektet, siger borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune.

Derfor vil såvel politikere som embedsfolk fra de tre kommuner være i tæt dialog i den kommende periode. For selv om der nu arbejdes med lokale løsninger mod oversvømmelser fra stormfloder eller massive regnskyl, så har kommunerne rundt om Roskilde Fjord også en åbenlys interesse i at finde fælles løsninger på fælles problemer.

- Vi er ambitiøse i forhold til at etablere den bedst mulige løsning, og det bør Staten også være. Samtidigt tager kystanalysen afsæt i, at det er grundejerens ansvar at finansiere kystbeskyttelse – men vi betragter dette som et fælles ansvar og et fælles problem for samfundet, siger borgmester Willy Eliasen, Egedal Kommune.

Det er dog fortsat kun den jyske vestkyst, som modtager statsstøtte til kystsikring – på trods af at en lang række sjællandske kommuner har protesteret over forskelsbehandlingen. Den fælles regionale sluseløsning i Frederikssund vil kunne beskytte et stort antal udsatte borgere i hele den sydlige del af Roskilde Fjord og sikre mod en hændelse svarende til stormen Bodil – plus et tillæg for vandstigninger på grund af klimaforandringerne – i alt 2,6 meter over dagligt vande.