Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. marts 2015

Etablering af cykelsti på Kocksvej

Frederikssund Kommune planlægger at etablere cykelstier på Kocksvej. Projektet har til formål at:

  • Øge trygheden på strækningen, især elevernes tryghed
  • Forbedre trafiksikkerhed og gøre vejen til en mere sikker skolever
  • Forbedre fremkommelighed for bløde trafikanter
  • Flytning af fodgængerovergangen samt etablering af ny indgang til Frederikssund Private Realskole.

Projektet omfatter delstrækningen fra Ny Østergade til Falkenborgvej som er smal, og hvor cyklisterne færdes på kørebanen. Anlægsarbejdet består af etablering af cykelsti på en 330 meter lang strækning i begge sider af kørebanen.

Tidsplan for projektet er:

  • Udbud af anlægsarbejdet - april 2015
  • Licitation - primo maj 2015
  • Ledningsejermøde - medio maj 2015
  • Anlægsarbejdet påbegynder - ultimo maj 2015

Vejstrækningen fra Falkenborgvej til J.F. Willumsensvej er ikke en del af projektet, i det denne strækning allerede på nuværende tidspunkt er udformet med adskillelse af de bløde trafikanter fra motortrafikken.

Eventuelle spørgsmål eller yderligere information om projektet kan besvares af projektleder ingeniør Nawzad Marouf på 47 35 10 00 eller vejogtrafik@frederikssund.dk.

Se tegningerne for projektet: Plantegning (pdf) og tværsnit (pdf).