Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. marts 2015

Borgmestre på ministerbesøg

De tre borgmestre fra Bycirkelkommunerne Frederikssund, Egedal og Ballerup har inden for bare en måned besøgt både Transportudvalget og transportminister Magnus Heunicke. Det blev til et par positive møder, men ikke flere penge – foreløbig. 

Borgmestrenes besøg på Christiansborg og i Transportministeriet har haft to formål. 

Mange tak for det, der allerede er opnået

De tre kommuners borgmestre kvitterede med tak for den vedtagne anlægslov for den nye bro over Roskilde Fjord og de tilhørende vejanlæg.

Også beslutningen fra juni sidste år om at der afsættes fire mio. kr. til at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at etablering af et vendespor ved Enghave station blev der sagt tak for. Etableringen af dette vendespor kan betyde at der på S-togslinjen til Frederikssund kan etableres reel 10-minutters drift.

Endelig takkede de tre borgmestre for de yderligere fire mio. kr., der er afsat til at udarbejde et beslutnings-grundlag for flytning af Herlev Station, således at den i fremtiden får samme placering som en station for den kommende letbane langs ring 3 i Herlev. 

Vi skal videre 

Men borgmestre havde andet på hjerte end at sige tak til Transportudvalget og Transport-ministeren.        

Borgmestrene gjorde det klart at det er afgørende for de tre kommuner at forsætte med udbygningen af motorvejen, så den kan fortsætte fra Tværvej ved Kildedal Station frem til den kommende nye bro over Roskilde Fjord.

Borgmestrene fremlagde tal der viste, at færdiggørel-sen af Frederikssundsmotorvejen vil være samfundsøkonomisk rentabel, og samtidigt aflaste andre dele af motorvejsnettet i hovedstadsområdet. Transportministeren og et flertal i Transportudvalget erklærede sig enige i at forrentningen ser god ud. 

Borgmestrene påpegede også nødvendigheden af at sidste års politiske aftale om at udarbejde et beslutningsforslag for etablering af et vendespor ved Enghave station bør føre til, at vendesporet etableres, således at togene på Frederikssundsbanen kan køre præcist hver tiende minut. Folketingspolitikerne var også enig i denne målsætning.  

Endelig blev der tilkendegivet bred tilslutning fra Transportudvalget og fra Transportminister Magnus Heunicke om at se meget velvilligt på at flytte Herlev Station. Også det forslag er Transportministeriet ved at undersøge nærmere.

 - Vi bliver gladere og gladere for den løsning for hver gang vi ser på den, som Magnus Heunicke udtrykte det.       

Masser af forståelse – men ingen penge lige nu

Selvom der var masser af positiv feedback på de tre borgmestres ønsker om flere bevillinger til infrastruktur i Frederikssundsfingeren, kunne hverken Transportudvalget eller ministeren dog give tilsagt om flere penge lige nu.

Det havde borgmestrene heller ikke regnet med – men de kunne tage hjem med en forvisning om, der var blevet lyttet og talt positivt om deres ønsker.   

Og det er bestemt ikke det værste udgangspunkt for de kommende forhandlinger i Folketinget når de fremtidige trafikmidler skal fordeles.      

Støtte til Femern Bælt-forbindelsen

På mødet med de tre borgmestre gav transportministeren desuden en status for Femern Bælt-forbindelsen og arbejdet med at finde løsninger på de udfordringer, som projektet står overfor. De tre borgmestre tilkendegav, at de vil støtte op om projektet og håber, at det kan realiseres, da forbindelsen også vil være med til at sikre udvikling og vækst i Greater Copenhagen.

Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen, kunne desværre ikke deltage i møderne, men har på Herlev kommunes vegne udtalt at han bakker op om de tre øvrige borgmestres ønsker og udtalelser.