Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
2. marts 2015

Borgermøde om etablering af cykelsti på Kocksvej

Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til borgermøde vedrørende etablering af cykelsti på Kocksvej mellem Ny Østergade og Falkenborgvej.

Borgermødet afholdes:

Tirsdag den 17. marts 2015, kl.16.00 til 18.00

i det lille mødelokale lokale i Langes Magasin i Frederikssund. 

Forbedring af trafiksikkerheden

Projektet har til formål at sikre tryghed på strækningen og forbedre den generelle trafiksikkerhed. Projektet omfatter delstrækningen fra Ny Østergade til Falkenborgvej som er smal, og hvor cyklisterne kører på kørebanen.

Projektet fokuserer på adskillelse af bløde trafikanter fra anden trafik ved etablering af delte stier på strækningen fra Ny Østergade til Falkenborgvej.

Vejstrækningen fra Falkenborgvej til J.F. Willumsensvej er ikke en del af projektet, idet denne strækning allerede på nuværende tidspunkt er udformet med adskillelse af de bløde trafikanter fra motortrafikken.

330 meter cykelsti

Anlægsarbejdet består af etablering af cykelsti på en 330 meter lang strækning i begge sider af kørebanen. Den eksisterende kantsten tages op og sættes i en anden position. Eksisterende fortovsbelægning optages og bortskaffes.

Der skal etableres fortov og cykelsti i samme niveau med det formål at adskille de bløde trafikanter fra biltrafikken.

Se skitseprojektet for den nye cykelsti.

Frederikssund Kommune planlægge at sætte anlægsarbejdet i gang i løbet af sommer 2015.