Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
5. maj 2015

Sirenerne hyler onsdag den 6. maj 2015 kl. 12.00 

Når sirenerne lyder landet over på onsdag er der ikke fare på færde. Det sker for at afprøve varslingssystemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.

Ved en virkelig faresituation, hvor sirenerne hyler er det vigtigt at vide, hvad signalerne betyder, og hvordan man skal reagere. Når varslingssignalet lyder skal man:

  • Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg.
  • Afvente information fra DR eller TV2 som viderebringer meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på deres hjemmesider og på tekst-tv side 150. Endelig vil du ofte kunne finde information på myndighedernes profiler på sociale medier.

Når faren er overstået vil sirenerne afgive et såkaldt afvarslingssignal, og myndigheder og  medier vil orientere om at der er sket en afvarsling.

Ring ikke til 112 eller 114

Når sirenerne hyler på onsdag er der som nævnt tale om en test. Man skal ikke ringe til 112 eller 114 fordi sirenerne hyler – hverken under testen eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel fare. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Under testen vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignal: Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Varslingssignal gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Krisekommunikation og sirenevarsling

Afprøvningen af sirenerne med fuld lyd sker hvert år den første onsdag i maj. Foruden den årlige test afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.