Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
28. maj 2015

Reglerne overholdt

På foranledning af sag rejst i Byrådet af Pelle Andersen-Harild (Ø), har Økonomiudvalget behandlet sagen om hvorvidt spillereglerne for ansættelse af ny skoleleder på Skolen Ved Kæret er blevet overholdt.

Økonomiudvalget havde til grund for behandlingen indhentet svar fra Undervisningsministeriet i den pågældende sag.

Undervisningsministeriet oplyser i sit svar at driften af folkeskolen er en kommunal opgave, og at ministeriet derfor ikke kan gå ind i den konkrete sag. Ministeriet udtaler dog vejledende, at reglerne i folkeskoleloven § 40, stk. 6 sammenholdt med § 44, stk. 7 om høring af skolebestyrelser i forbindelse med ansættelser, ikke gælder i tilfælde af uansøgt flytning af ledere og lærere mellem skolerne i kommunen.

I den konkrete sag har Skolen ved Kæret netop ikke ansat en ny leder. Der er sket en uansøgt flytning af en allerede ansat leder inden for skolevæsnet i forbindelse med ændringen af skolestrukturen.

Økonomiudvalget konstaterede på den baggrund og i fuld enighed, at Frederikssund Kommune således har overholdt gældende regler og praksis på området.

- Det er naturligvis tilfredsstillende at kunne konstatere, at der ikke er begået nogen fodfejl i den pågældende sag. Jeg forstår godt bestyrelsens ønske om høring, men man skal huske på, at vi netop har været gennem en meget omfattende omstrukturering af det samlede skolevæsen. En omstrukturering der udover ændringen fra 14 til 6 skoler, også indebar at 56 ledere i skolevæsenet blev lederevalueret og genplaceret i nye stillinger. Det har ikke været nogen let proces for de berørte ledere, og vi vægtede altså hensynet til dem meget højt i processen, udtaler Borgmester John Schmidt Andersen.