Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
23. juni 2015

Vinge får kultur- og idrætsplan

Lokale og Anlægsfonden udvikler i samarbejde med Frederikssund Kommune en kultur- og idrætsplan for den nye by Vinge, som fuldt udbygget vil have 20.000 indbyggere og 4.000 arbejdspladser. Planen skal sikre de fysiske betingelser for, at Vinge bliver en levende by, der appellerer til indbyggernes aktive fritidsliv.

Lokale og Anlægsfonden vil udvikle planen sammen med Frederikssund Kommune og med brug af ekstern ekspertise. I processen vil en række udvalgte aktører inddrages fra forvaltningen, lokale grupper, foreninger, råd og politikere.

Kultur- og idrætsplanen skal fungere som et styringsredskab i byudviklingen. Den skal udpege områder i Vinge, hvor der på kort eller langt sigt skal anlægges faciliteter til idræt, kultur og fritid. Planen skal indeholde et katalog med konkrete forslag til projekter, der kan støtte byudviklingen af Vinge i takt med den nye by bliver etableret.

En sjælden gave

- Det er en sjælden gave at få lov til at skabe en helhedsorienteret udvikling af en helt ny by. Alt for ofte glemmer planlæggerne at inddrage vores behov for idræt, kultur og friluftsliv, når nye bydele udvikles.

 - Fokus bliver alt for ofte snævret ind til kun at omhandle plads til bolig, daginstitutioner og erhverv. I Vinge skaber en fremsynet kommune en stor mulighed for at vise, hvordan en hel by kan opføres med interesse for at imødekomme alle indbyggernes behov, siger Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Illustration af den nye by, Vinge.
Illustration af den nye by, Vinge, med rekreative områder i hjertet af byen omkring den nye station.

Skal skabe sammenhæng

Planen skal skabe sammenhæng mellem Vinges skoler, foreningsliv og selvorganiserede idrætslige og kulturelle aktiviteter. Kultur- og idrætsplanen skal på den måde hjælpe med til at realisere visionen om at skabe en by med sammenhæng mellem mennesker, by og landskab.

Lokale og Anlægsfonden har tidligere været med i udvikling af nye bydele som eksempelvis Nordhavn i København og Kildebjerg-Ry i Skanderborg Kommune. Med udarbejdelsen af en kultur- og idrætsplan for Vinge får Fonden for første gang mulighed for at præge udviklingen for en hel bys fremtidige idrætsliv, kulturoplevelser og friluftsaktiviteter.

- Det er fantastisk, at vi sammen med Lokale og Anlægsfonden får denne unikke mulighed for at skabe en sammenhængende levende by, både for den aktive selvorganiserede borger, men ikke mindst får vi muligheden for at skabe rammerne for et kommende rigt og varieret foreningsliv, siger borgmester John Schmidt Andersen (V), og fortsætter:

 - Strategien skal hjælpe os med at binde den nye by sammen og skal spille sammen med, at vi netop i disse dage også går i gang med at etablere Danmarks flotteste S-togsstation. 

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 100.000 kr. til udarbejdelsen af kultur- og idrætsplanen for Vinge. Frederikssund Kommune bidrager med 400.000 kr.