Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. juni 2015

Stor glæde i Frederikssund - erhvervsklimaet er i top!

Frederikssund Kommune er sprunget fra en 47. plads til en 14. plads på listen over erhvervs- og byggevenlige kommuner. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra Dansk Byggeri fra juni 2015. Den placerer Frederikssund i den øverste del af skalaen.

Det store spring vækker glæde og optimisme i Frederikssund. Et godt erhvervsklima er en af de afgørende forudsætninger for udvikling og fremdrift. Det tiltrækker investeringer og borgere, og det skaber arbejdspladser og fornyelse. Kommunen arbejder derfor målrettet på at forbedre erhvervsklimaet. 

Borgmester John Schmidt Andersen uddyber:

 - I Frederikssund har vi arbejdet intensivt på at styrke erhvervsklimaet i vores kommune. Derfor er den meget flotte placering noget, der vækker stor glæde i Byrådet. Vi har igangsat en række initiativer fra politisk hold, der forbedrer erhvervsklimaet - initiativer, der nu har en målbar effekt! Vi har sænket skatterne, halveret dækningsafgiften og vi har fjernet gebyret for byggesagsbehandling. Vi har også løbende gjort brug af private udbydere i de tilfælde hvor de tilfører værdi.

Også i administrationen, der hver dag arbejder målrettet på for at forbedre erhvervsindsatsen i kommunen, er glæden og optimismen stor.

Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, Claus Steen Madsen, udtrykker:

 - Vi har fokuseret kræfterne på at skabe en langt mere serviceorienteret og dialogbaseret erhvervsservice, der tilgodeser og understøtter virksomhedernes behov. Vi har skabt Erhvervsservice Plus, der indebærer en helhedsorienteret erhvervsservice, hvor hurtige sagsbehandlingstider og dialog med erhvervslivet er højt prioriteret. Jeg glæder mig over at det er lykkedes os at få de politiske prioriteringer og den gode administrative indsats til at spille sammen, så tingene går op i en højere enhed. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi hviler på laurbærrene. Selvom resultatet er flot, kan vi altid blive endnu bedre.

Som et nyt element i erhvervsindsatsen afholdes en årlig konference for de lokale virksomheder. Den blev afholdt for første gang i marts i år, og der var mere end 170 tilmeldte til konferencen, der betegnes som en stor succes. 

Trods det gode resultat, er der dog alligevel en vis ydmyghed at spore hos kommunens borgmester. De gode resultater kommer ikke uden det gode samspil der er mellem kommunen og det lokale erhvervsliv.

Borgmester John Schmidt Andersen udtrykker det på denne måde:

 - Vi skal hele tiden sikre at vores indsatser er i tråd med erhvervslivets behov. En løbende og direkte dialog med det lokale erhvervsliv er afgørende for vores gode resultater. Frederikssund skal udvikles og drives fremad ved samarbejde. I Frederikssund sætter vi stor pris på den gode og tætte forbindelse, vi har til vores lokale erhvervsliv. Det vil vi gerne kvittere for.

Kommunens korte sagsbehandlingstid på byggesager er en betydelig medvirkende årsag til kommunens fine resultat. Byggesagsafdelingen har gennemført en gennemgribende omlægning af arbejdet med byggeansøgninger, og resultatet viser sig nu. Frederikssund er blandt de hurtigste kommuner i Nordsjælland til at skaffe en byggetilladelse. Det viste en analyse af ventetider på byggetilladelser i samtlige af landets kommuner, som Dansk Byggeri offentliggjorde i maj 2015.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen af erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 er udarbejdet af Dansk Byggeri. Det er den fjerde årlige undersøgelse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed.

Undersøgelsen måler kommunerne på byggesagsbehandling, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse samt kommunale kendetegn. 

Du kan læse mere om undersøgelsen på www.erhvervsvenlighed.dk.