Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
26. juni 2015

Effektiviseringer fortsætter i 2016

Frederikssund Kommune har en god økonomi. Budgetterne har været ansvarlige og kassebeholdningen er god som følge af nogle gode regnskaber i de seneste år. Det skal fastholdes også i de kommende år, hvor kommunens økonomi bliver presset bl.a. som følge af et stigende antal ældre borgere. Der er også områder hvor kommunens udgifter ligger for højt i forhold til det som man kunne forvente.

Byrådet har derfor besluttet at det er nødvendigt med effektiviseringer for 90 mio. kr. Det bærende princip for forslagene er at de både har et økonomisk rationale og fokuserer på værdien for borgerne. Der skal anvendes færrest mulige kommunale kvadratmeter til de kommunale tilbud, og ny teknologi skal anvendes i størst mulig omfang. Endelig er der fokus på at kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt.

Efter Byrådets seminar opsummerer borgmester John Schmidt Andersen (V) situationen og konklusionerne således:

 - Det er min klare opfattelse at Byrådet anerkender udfordringen, og også har vilje til at indgå i det nødvendige arbejde for at få balance mellem udgifter og indtægter.

 - Byrådet har på seminaret blandt andet drøftet omstilling på det specialiserede voksen område, og vi har besluttet allerede at sende disse forslag i høring nu.

De øvrige konkrete forslag som indgår i budgetoplægget for 2016, sendes i høring i september måned som vanligt i budgetarbejdet. 

Medarbejdere og borgere er blevet inddraget i drøftelserne om hvilke områder der kan effektiviseres, og hvilke der bør friholdes – og det har været et værdifuldt indspark i processen.

 - En del af de forslag der er kommet i denne proces, er indeholdt i de konkrete forslag som vi arbejder med, og det er min forventning at de temaer der har været bragt frem af borgere og medarbejdere, også vil blive en del af den endelige budgetaftale i år, slutter John Schmidt Andersen sin opsummering af det overståede seminar.

I høringsperioden er der borgermøde om budget 2016 i Frederikssund hallen den 15. september 2015, så sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.