Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. juli 2015

Ændret transport for skoleelever

Indtil skolernes sommerferie i år har kommunen benyttet sig af såkaldt lukket skolebuskørsel for elever der var berettiget til transport til og fra skole.

Dette ændres med virkning fra skoleåret 2015-2016. Fremover benyttes kun kollektive busruter til at varetage skolebustransporten i Frederikssund Kommune. Der udstedes et skolebuskort til Movia til en transportberettiget elev. Kontakt skolens sekretær herom.

For at kunne benytte ordningen er det en forudsætning at skolevejen enten vurderes som trafikfarlig, eller at man som skoleelev har længere end følgende afstande til skole:

  • 2½ km på 0.- 3. klassetrin
  • 6 km på 4.- 6. klassetrin
  • 7 km på 7.- 9. klassetrin
  • 9 km i 10. klasse

Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever der efter forældrenes anmodning er optaget på anden skole end distriktsskolen.

Læs mere om reglerne for transport af skoleelever, og se køreplaner for Movias ruter som betjener kommunens folkeskoler.