Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
8. januar 2015

Frederikssund forbereder sig på storm og forhøjet vandstand

DMI har varslet storm i den kommende weekend med stigninger i Roskilde Fjord og Isefjorden. Se tidligere omtale.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en ny Bodil. Dels er de forventede stigninger langt mindre, og dels er vindretningen anderledes, hvilket betyder at eventuelle oversvømmelser ikke nødvendigvis rammer de samme områder som ved Bodil.

Situationen er dog stadig så alvorlig at kommunen og Frederikssund Forsyning allerede har taget konkrete forholdsregler. 

Frederikssund Forsyning har sikret sine tekniske anlæg. Hjemmeplejen er opmærksom på udsatte borgere i de områder der kan blive berørt af stormen, og kommunens tekniske mandskab gør klar til at sikre Frederikssund midtby og Bløden ved at lukke Sillebro Å og udlægge sandsække på Frederikssund Havn.

Kommunens afdeling for Plan, Vej og Miljø vil frem til fredag morgen vurdere risikoen for oversvømmelser i andre områder som f.eks. Kulhuse, Skyllebakke Havn, Klintevej nord for Kronprins Frederiks Bro, Hyllingeriis og Tørslev Hage.

Desuden vurderes risikoen for om Kronprins Frederiks Bro lukkes, og der er kontakt til DONG for at vurdere risikoen for strømsvigt. Ved risiko for strømsvigt og lukning af broen vil kommunen sikre at det fornødne materiel og mandskab er til rådighed på begge sider af broen.

Kommunens krisestab mødes igen fredag kl. 10.00 og gennemgår vurderingerne, hvorefter der tages stilling til evt. yderligere sikring. Yderligere information vil blive udsendt umiddelbart efter dette møde.

Krisestaben kan kontaktes i døgndrift ved henvendelse til sekretariats- og udviklingschef Morten Egeskov på 30 31 61 78 eller epost@frederikssund.dk.