Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
9. januar 2015

Beredskabet knokler med forberedelser til lørdagens storm

Som vi informerede om allerede fredag eftermiddag, så har krisestaben i Frederikssund Kommune valgt at sætte en lang række initiativer i gang for at dæmme op for de følger den ventede storm lørdag eftermiddag og aften kan føre med sig.

Læs mere om de konkrete initiativer i nyheden om fuldt beredskab og massiv indsats.

Straks efter afslutningen af krisestabens møde blev initiativerne sat i værk, og det lokale beredskab har lige siden arbejdet på højtryk med hjælp fra bl.a. Hjemmeværnet og kommunens Vej og Park-afdeling.

5.000 sandsække fyldt

Medarbejderne på Vej og Park fylder sandsække fredag eftermiddag og aften. Foto: Kenneth Jensen.Ved frokosttid fredag gik folkene i Vej og Park i gang med at fylde 5.000 sandsække, som skal lægges ud på udvalgte steder i kommunen.

Det var, som folkene selv udtrykte det fredag eftermiddag ”hårdt arbejde” at fylde så mange sandsække på så kort tid, men alle knoklede ufortrødent på med opgaven med et smil for at blive færdige med sækkene, så beredskab og hjemmeværn kunne begynde at lægge dem ud ved 18.30-tiden fredag aften.

Her begyndte opbygningen af diger ved Kronprins Frederiks Bro. Et arbejde der stod på til ud på natten, og som genoptages lørdag morgen.

5000 sandsække fylder godt op på materielgården. Foto: Kenneth Jensen.
5.000 sandsække fylder godt op på materielgården.

Hjemmeværnet i gang med kystsikringen ved Kronsprins Frederiks Bro. Foto: Kenneth Jensen.
Hjemmeværnet i gang med kystsikringen ved Kronsprins Frederiks Bro.

Hjemmeværnet fortsat i gang med at bygge dige ved broen. Foto: Kenneth Jensen.
Hjemmeværnet fortsat i gang med at bygge dige ved broen.

Sandsækkene bliver kørt ud i store containere af beredskabet. Foto: Kenneth Jensen.
Sandsækkene bliver kørt ud i store containere af beredskabet.

Watertube og Big bags i Hyllingeriis

Sideløbende med denne indsats gik Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab ved 20-tiden fredag aften i gang med at sikre Hyllingeriis. Her var det oprindeligt planen at udlægge sandsække på en strækning på 350 meter. Men i stedet har man hentet hjælp fra Frederiksberg Brandvæsen, som råder over nogle såkaldte Watertubes på op til 200 meter. Det er en enkelt konstruktion med et dige der rulles ud og fyldes med vand.

Sådan én er lagt ud i stedet, og de sidste 150 meter sikres med Big bags det tætnes med skum.

Det er iflg. indsatsleder Thomas Danholm en rigtig effektiv løsning, som tilmed er væsentligt mindre ressourcekrævende, så det bliver muligt at yde indsats flere steder på den korte tid der er til rådighed.

Beredskabet lægger Watertube ud i Hyllingeriis. Foto: Kenneth Jensen
Beredskabet lægger Watertube ud i Hyllingeriis.

Watertuben er ved at være på plads, og der bliver fyldt vand i. Foto: Kenneth Jensen
Watertuben er ved at være på plads, og der bliver fyldt vand i.

Opstilling af Big bags i Hyllingeriis. Foto: Kenneth Jensen.j
Opstilling af Big bags i Hyllingeriis.

Arbejdet fortsætter lørdag

Fra morgenstunden lørdag fortsætter arbejdet med at sikre de udvalgte områder. Cirka kl. 9.00 begynder hjemmeværnet at bygge dige med sandsække i Dalby Huse, og kort tid efter udlægges der Watertubes i Frederikssund midtby, lige som der bygges videre på digerne ved Kronprins Frederiks Bro og Over Dråby Strand.

Kl. 12 lørdag ankommer desuden tre PMV-køretøjer, så beredskabet er sikre på at kunne komme frem hvis der skulle opstå oversvømmelser.

Foto: KEJE.