Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
10. februar 2015

Indkaldelse til ideer og forslag til VVM-pligtigt anlæg i Vinge

Frederikssund Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med at realisere Helhedsplanen for Vinge.

Det er planen, at Kommunen i samarbejde med Banedanmark vil opføre en ny S-togsstation i byen og de første 30.000 etagemeter bebyggelse. Kommunen har derfor i efteråret 2014 fået udarbejdet skitser til hvordan stationen og de første ca. 30.000 etagemeter bebyggelse tænkes placeret, anvendt og vejbetjent.

Vinderprojektet kan ses her 

På baggrund af projektet har kommunen umiddelbart vurderet at anlæg af projektet vil være VVM-pligtigt, og derfor er omfattet af reglerne om udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en VVM-rapport, der beskriver de miljømæssige påvirkninger, som dette projekt vil have. Samtidig med realisering af projektet har kommunen et ønske om at udarbejde de planmæssige rammer der muliggør at der kan opføres 150.000 etagemeter bebyggelse til byformål omkring stationen. 

Projektet og lokalplanen tænkes afgrænset som vist nedenfor:

Kommunen har derfor fået udarbejdet et notat der indledningsvist redegør for hvilke miljømæssige påvirkninger realisering af stationsprojektet og lokalplanen vil kunne have.

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 150.000 etagemeter blandet byfunktioner; herunder detailhandel, boliger, kontor, liberalt erhverv og offentlige- og private servicefunktioner o. lign. 

Inden kommunen fastlægger hvilke emner der skal belyses i miljørapporten skal kommunen indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold (scoping) jf. VVM-bekendtgørelsens § 4, stk.1. 

Hvis du har ideer og forslag til hvilke emner du mener miljø­vurderings­rapporten skal indeholde, skal de være Frederikssund Kommune i hænde senest fredag den 20. februar 2015. Du kan sende dine ideer og forslag til plan2@frederikssund.dk eller Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Se baggrundsnotatet om projekter her (Scopingnotat)