Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
28. februar 2015

Nationalpark Skjoldungernes Land er endeligt vedtaget


Stor glæde blandt lokale borgmestre og organisationer. Også lodsejerne er tilfredse, de fik formandsposten. Indvielsesarrangement afholdes allerede om tre uger.

Endelig. Efter mere end ti års arbejde er det nu en realitet: Sjælland har fået sin første nationalpark: Skjoldungernes Land (ved Lejre, Roskilde og Frederikssund).

Efter anbefaling fra en enig forligskreds bag nationalparkloven har miljøminister Kirsten Brosbøl udstedt Bekendtgørelsen om Nationalparkfonden, hvorved nationalparken er oprettet.

Den lokale styregruppe blev for et år siden enig om selve forslaget til nationalpark, herunder at det burde være en lokal lodsejer, der skulle være formand. Ministeren har efter samråd med forligskredsen nu valgt at udpege lodsejer, fabrikant Lars Vedsmand, Lejre, som formand for den kommende Nationalparkfonds bestyrelse.

Lars Vedsmand siger, at han er rigtig glad for at nationalparken gennem den lange debat har fået en fint afbalanceret profil, hvor alle kan se sig selv i den nye park. Den skal blive til gavn for naturen og til glæde for områdets beboere og gæster. Jeg glæder mig til opgaven og de spændende og mere konkrete samtaler, vi skal have i den bredt sammensatte bestyrelse. Vi skal sikre, at alle involverede kan føle ejerskab til nationalparkens kommende projekter, så vi hurtigt kan vise mange og gode resultater. Jeg vil foreslå den nye bestyrelse, at vi opretter to næstformandsposter: en grøn og en kulturhistorisk.

Flemming Jensen har gennem de sidste otte år været formand for den styregruppe, der har udarbejdet forslaget til nationalparken. - Jeg er rigtig glad for at det hele nu endeligt er faldet på plads. Det har været slidsomt undervejs, men nu kan vi se fremad. Parken bliver et kæmpe løft for hele området. Jeg glæder mig til at nyde vor natur og attraktioner i denne nye iklædning. Til lykke til borgerne i de tre kommuner og velkommen til besøgende gæster. 

Borgmester Mette Touborg er formand for Skjoldungelandets nuværende bestyrelse. - Når drømmen om en Nationalpark nu realiseres, skyldes det ikke mindst viljen til samarbejde, hvor vi alle har fundet sammen om det fælles idegrundlag. Nu står vi her i dag med et fantastisk resultat: En nationalpark som har hjemsted i Lejres mangfoldige natur, historie og storslåede landskab, med Roskildes stærke kulturhistoriske institutioner og med den smukke fjord, der fra Frederikssund binder de tre kommuner og nationalparken sammen.

I Roskilde har borgmester Joy Mogensen det store smil fremme. - Det er fantastisk, at vi nu endelig har fået den nationalpark, vi så længe har arbejdet for. Danmark får en glad nationalpark, hvor alle bakker op. Roskildes mange formidlings- og oplevelsessteder står klar til at formidle vore områdes fascinerende natur og den måde, vi mennesker har levet i og brugt den på gennem tiden. Med Roskilde By som ”byporten” til nationalparken kan vi formentlig hurtigere nå mange flere fælles resultater.

Frederikssunds borgmester John Schmidt-Andersen glæder sig også på sine borgeres vegne. Kun en mindre del af parkens arealer ligger i Frederikssund kommune, nemlig området omring Selsø Sø, Østskoven og Eskilsø. Parken kan betyde et løft for natur og beboere i den del af kommunen. Med henvisning til Roskildes byport-billede ser John Schmidt Andersen, med et glimt i øjet, Frederikssunds placering som ”vandvejen” til nationalparken.

Der arbejdes på et indvielsesarrangement allerede om tre uger. Lørdag den 21. marts er i spil som en mulighed. Der vil komme udførlig omtale om dette senere. Der planlægges endvidere en nationalparkkampagne en weekend i maj, hvor man kan opleve alle parkens besøgssteder, deltage i guidede ture osv.

Der vil gå måneder inden bestyrelsen kan træde sammen og stillinger slås op. Formidling forventes at kunne påbegynde senere på året. Først når den såkaldte nationalparkplan er udarbejdet og endeligt vedtaget om cirka halvandet år kan fysiske naturprojekter m.v. igangsættes på frivillig basis.

Yderligere oplysninger

Lars Vedsmand, formand for Nationalparkfondens bestyrelse: tlf. 20 80 35 02
Flemming Jensen, formand for styregruppen, tlf. 51 36 51 16
John Schmidt Andersen, borgmester, Frederikssund, 40 93 06 22