Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
23. februar 2015

Foredrag om stormflodssikring

Fremtidens klimaforandringer vil medføre en ændring i de vejrmønstre vi er vant til i Danmark. Vi vil få varmere og vådere vejr med mere nedbør, stigende havvandstand og ændret grundvandsspejl. 

Klimaforandringerne vil medføre en øget risiko for danske boligejere, der risikerer at blive ramt af skybrud og stormfloder som den der rasede i Roskilde Fjord og Isefjord den 6. december 2013.  

Oversvømmelser i Hyllingeriis, december 2013. Foto: Kenneth Jensen.
Oversvømmelser i Hyllingeriis, december 2013.

Katrine Tipsmark Poulsen er designingeniør, og i sit foredrag fortæller hun blandt andet om hvilke konsekvenser stormfloden havde for de ramte borgere.

Foredraget tager udgangspunkt i hendes speciale som har dannet grundlag for udviklingen af en række løsningsmodeller som danske kommuner kan gøre brug af for at understøtte deres borgere i tilfælde af oversvømmelser. 

Tid og sted

Foredraget holdes torsdag den 26. februar kl. 19.00 på Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. Der er gratis entré.

Foto: KEJE.