Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
8. december 2015

Borgernes input til kommunens kommunikation

Kommunens borgerpanel er meget tilfreds med servicen ved fremmøde på rådhuset, kommunens skriftlige information og nyhedsmails. Den generelle information om kommunen vurderes samlet set som middel, hvilket et styrket fokus på kommunikation skal forbedre.

Frederikssund Kommune er i gang med at opruste kommunikationsindsatsen, og har derfor spurgt borgerpanelet om oplevelsen af den nuværende kommunikation og personlige kontakt. Inputtene vil blive brugt i det videre arbejde.

7 % føler sig ”i høj grad” og 53 % føler sig ”i nogen grad” tilstrækkeligt informeret om, hvad der sker i Frederikssund Kommune. 20 % ”hverken-eller”. 16 % ”i mindre grad”. 3 % slet ikke.

Borgernes primære kanaler til at få generel information fra/om kommunen er artikler og kommunens infoannoncer i Lokalavisen, efterfulgt af kommunens hjemmeside. Det billede ses også i andre kommuner.

Hjemmesiden er en vigtig kanal, og borgerpanelet giver acceptable vurderinger af frederikssund.dk, men den skal være nemmere at finde information på og være mere indbydende. Inputtene vil blive taget med i videreudviklingen af hjemmesiden, som også designmæssigt vil blive mere tilgængelig på tablet og mobil.

Mere ud til borgerne

 - Undersøgelsen viser, at borgerpanelet over en bred kam føler sig tilstrækkeligt informeret om hvad der sker i kommunen, men det er kun lige netop på et acceptabelt niveau. Det niveau skal løftes ved blandt andet at kommunikere mere direkte til borgerne der hvor de er i forvejen – især på sociale medier og via indbydende nyhedsbreve, siger Casper Hollerup, kommunikationschef i Frederikssund Kommune.

Facebook er en god kanal til information og dialog. Frederikssund Kommune er på Facebook med byen Vinge og en række institutioner har også en side. På spørgsmålet (stilet til borgere der bruger Facebook mindst månedligt) om man synes at Frederikssund Kommune skal have en generel side på facebook svarer 44 % ja, 37 % ”ved ikke”, og 19 % svarer nej. Jo yngre borgerne er, desto oftere svares der ja. De mange ”ved ikke” kan dække over at man ikke har en holdning til spørgsmålet.

Undersøgelsen bekræfter at medierne er en vigtig kilde for det løbende kendskab til hvad der rører sig i kommunen:

 - Ikke mindst omtale i lokale og regionale medier er vigtigt for at borgerne kan holde sig orienteret om Frederikssund Kommunes aktiviteter, tilbud, planer og politiske beslutninger. Pressearbejdet er højt prioriteret i kommunen, og vi lægger vægt på åbenhed, tilgængelighed og et professionelt samarbejde med medierne, siger Casper Hollerup.

Høj score ved fremmøde

Oplevelsen af borgernes seneste fremmøde på rådhuset inden for et år vurderes meget højt i undersøgelsen på alle parametre (ventetid, hjælpsomhed, svar og samlet tilfredshed). 42 % af det personlige fremmøde var til borgerservice. Telefonisk kontakt til kommunen vurderes som acceptabel. Undersøgelsen viser også, at borgerne har en meget positiv oplevelse af seneste brev/e-mail/digital post fra kommunen.

Om stikprøveundersøgelsen

457 borgere fra Frederikssund Kommunes borgerpanel har i slutningen af september og oktober 2015 svaret på spørgeskemaet. Respondenterne er over 18 år, og der er ligelig fordeling af mænd og kvinder. Analysebureauet Promonitor har bistået kommunen i arbejdet med undersøgelsen, som gentages i en lignende form i 2017.

Se undersøgelsens hovedresultater.