Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
12. august 2015

Uddannelse til vores unge

På uddannelsesinstitutionerne er der igen masser af liv efter en forhåbentlig god sommerferie for alle børn og unge.

Det har stor betydning for unges trivsel og muligheder i livet at få en uddannelse. Vores opgave og ansvar i kommunerne er at understøtte at så mange unge i lokalområdet som muligt uddanner sig.

Giv folkeskolereformen ro

Vi skriver nu år 2 efter skolereformen, og i landets kommuner er der ydet en kæmpe indsats af alle lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen. Mange er rigtig godt på vej, men det tager tid at implementere en så omfattende reform, og resultaterne viser sig de kommende år. Derfor vil jeg opfordre til at de ansvarlige politikere på Christiansborg udviser tålmodighed. Vi er på vej – det eneste vi ikke har brug for nu er hovsajusteringer af folkeskolereformen!

Ny Ungekontakt på Campus Frederikssund

Lokalt i Frederikssund Kommune er vores børne- og ungepolitik at alle børn skal sikres kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har ambitiøse forventninger til alle børn og unge, så alle får mulighed for at udnytte deres potentiale.

Vi har den grundholdning at også flere af de udsatte unge skal have en uddannelse. Det kræver en helhedsorienteret indsats, og at der kommer flere uddannelsesparate elever ved udskolingen. Vi skal både have fokus på at de unge begynder på en uddannelse, og at de gennemfører den. Jeg hører fra mine kolleger i de sjællandske kommuner, at det fokus også er centralt hos dem.

For at tackle den udfordring bedst muligt har vi i Frederikssund Kommune oprettet en tværgående ungeindsats, der giver én indgang for den unge at forholde sig til.

Målgruppen er unge fra 8. klasse til og med 29 år med ekstra fokus på de 20 %, der har brug for en særlig indsats. Målet er at så mange unge som muligt får en kompetencegivende uddannelse, og at antallet af unge på offentlig forsørgelse bringes ned. Ungekontakten er på vej til at åbne i Campus Frederikssund, hvor der bl.a. ligger gymnasium, handelsskole, VUC, produktionsskole og ungdomsskole. Vi vil også oprette et frivilligt mentorkorps for at understøtte den unge i uddannelsesvalg og positive udvikling.

Lokale uddannelsepladser har stor betydning

Reformerne på uddannelsesområdet har ført til at de videregående uddannelsesinstitutioner er blevet centraliseret, og dermed har unge i de sjællandske kommuner fået meget længere transporttid til uddannelse.

Det er sikkert en nødvendig centralisering, men jeg advarer imod at drive det for vidt. Vi kan lokalt konstatere, at afstanden til uddannelsen er af afgørende betydning for særligt unge, der ikke kommer fra ressourcestærke familier.

Derfor bør der i mange flere kommuner tilrettelægges særlige indslusningsforløb for netop de sårbare og udsatte unge. Det bør ikke være sådan at et ungt menneske vælger uddannelse fra eller stopper midt i det hele, fordi afstanden til uddannelsesstedet bliver uoverkommelig for den unge.

Det var derfor også med stor ærgrelse at vi lokalt måtte se passivt til, mens både den lokale HTX og den tekniske skoleafdeling, der husede grundforløbet i tømreruddannelsen i Frederikssund, måtte lukke i centraliseringens navn.

Kommunerne er klar til at målrette og trimme indsatserne, og som nævnt fokuserer byrådene på denne udfordring i disse år, men vi kan ikke klare opgaven alene.

Nationalt er der fokus på at få flere unge til at gennemføre erhvervsuddannelser. Skal det være mere end et fromt ønske, bør der i mange flere kommuner etableres lokale tilbud, så alle, uanset baggrund, får mulighed for at skabe grundlaget for at kunne klare sig selv i livet.

Derfor er der brug for national og regional opbakning, så uddannelsestilbuddene bliver udbudt flere steder i lokalområderne. Min opfordring skal derfor lyde til alle relevante uddannelsesinstitutioner at de genovervejer om ikke tiden er moden til at udbyde flere lokale tilbud.

Jeg opfordrer ligeledes de ansvarlige myndigheder til at bakke op om nye lokale tilbud, når der er nogen der faktisk ønsker at støtte op om en af de centrale nationale dagsordener.

Godt uddannelsesår til alle!

John Schmidt Andersen
Borgmester 

Dette indlæg er blevet bragt i Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet den 12. august 2015.