Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
20. august 2015

Pedershave udvider med 36 plejeboliger

De store smil var fremme hos både politikere, medarbejdere, håndværkere og ikke mindst de ældre borgere som det først og fremmest handler om, da spaden blev sat i jorden som markering af, at kommunen nu udvider Omsorgscenter Pedershave med 36 nye plejeboliger. Centeret rummer allerede 60 boliger men vokser altså til 96 boliger når udvidelsen står klar i januar 2017. 

Pedershave før udbygning med anden etape
Pedershave før udbygning med anden etape - alsså som det ser ud i dag.

Pedershave efter udbygning med anden etape
Sådan kommer det til at se ud fra januar 2017.

Antallet af ældre stiger

Det har længe stået klart, at andelen af ældre borgere i Frederikssund Kommune vil stige de kommende år. Det medfører et øget behov for at udvide indsatsen på ældre- og sundhedsområdet.

Samtidig viser analyser at de ældre er friskere i dag end for kun få år siden. Flere af dem oplever flere gode leveår, og vil først i en højere alder end tidligere få behov for pleje, omsorg og støtte. Undersøgelser viser, at der er vundet 15 aktive leveår i løbet af de sidste 30 år.

Det betyder iflg.formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen (O), at behovet for flere plejeboliger ikke følger befolkningsudviklingen direkte, da tidspunkt, hvor en plejebolig er relevant, formodentlig først er senere i livet. Til gengæld viser erfaringen at når behovet så opstår, så er det ofte akut – efter eksempelvis en indlæggelse på sygehus.

 - Der sker også en stigning i antallet af borgere der får demenssygdomme. Disse borgere får ofte et omfattende plejebehov, og mange vil på sigt have behov for at komme i en plejebolig. Derfor arbejder vi løbende på at udvikle ældre- og sundhedsområdet i Frederikssund Kommune, fortæller Kasper Andersen.

Flere plejeboliger

Kasper Andersen holder tale for de fremmødte. Foto Kenneth Jensen.I sin tale i dag fremhævede han derfor at vi som kommune skal kunne følge med efterspørgslen af gode og indbydende plejeboliger i en oprdentlig kvalitet.

 - Det er vigtigt at vi sikrer at borgerne i kommunen kan leve et værdigt liv i gode rammer, selv om de har behov for omfattende pleje.

Derfor blev arbejdet med at udbygge Pedershave påbegyndt i starten af 2014, og de første måneder bestod i at indsamle erfaringer fra det eksisterende center: både de gode og de mindre gode. Det har været en proces med inddragelse af beboere, pårørende og medarbejdere på Pedershave, hvor erfaringer, forslag og ønsker er blevet vendt og drøftet.  Ældrerådet har været involveret og der har været nedsat en referencegruppe.

 - Det betød at vi Velfærdsudvalget i efteråret 2014 fik forelagt en række skitser og forslag til byggeriet. Det medførte en del interessante drøftelser, og i december kunne vi godkende materialet, hvorefter opgaven som totalentreprenør kunne sendes i udbud i starten af 2015. Et udbud som B. Nygård Sørensen vandt og det er derfor dem der nu går i gang med at bygge den nye del af vores plejecenter, sagde Kasper Andersen også i dag.

Version 2.0

Ifølge udvalgsformanden er der i arbejdet med at beskrive og tegne udvidelsen taget højde for den nuværende arkitektur og opbygning med ”huse” af 24 plejeboliger, og hele plejecenteret vil derfor fremstå som et samlet hus.

 - En af de helt centrale erfaringer fra arbejdet er, at både medarbejdere og beboere har ønsket sig nogle større fællesarealer til alle de aktiviteter og forskellige former for socialt samvær, som afholdes her i huset. Det har blandt andet betydet at vi har valgt at etablere en ny flot fællessal med tilhørende køkken til plejecenteret.

 - Der er altså ikke kun tale om Pedershave etape 2 – men i virkeligheden om Pedershave version 2.0. Jeg håber og regner med at de kommende fællesarealer – ude såvel som inde – vil komme alle beboerne på centeret til gode, og vil understøtte at omsorgscenteret Pedershave vedbliver med at være et aktivt og spændende hus hvor både medarbejdere og beboere trives.

  - Jeg glæder mig meget til at følge byggeriet det næste års tid og ser frem til at se det færdige resultat og klippe snoren til Pedershave version 2.0 i januar 2017, sagde Kasper Andersen til afslutning inden han tog det første spadestik.

Kasper Andersen tog det første spadestik. Foto Kenneth Jensen.
Kasper Andersen tog det første spadestik.

Efter taler og spadestik var der reception med lidt godt til ganen i salen og gårdhaven på omsorgscentret.

Efter spoadestikket var der reception i gårdhaven. Foto Kenneth Jensen.

Efter spoadestikket var der reception i gårdhaven. Foto Kenneth Jensen.

Foto: KEJE.