Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. august 2015

Turismetiltag i Frederikssund Kommune udfordres af lovgivning

Frederikssund Kommune med borgmester John Schmidt Andersen i spidsen havde torsdag 27. august besøg af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V).

Kommunen arbejder for at understøtte og udvikle kyst- og naturturismen, men der er udfordringer i forhold til planloven og naturbeskyttelsesloven.

- Vi ser turisme som løftestang til vækst i vores lokalområde, men ind imellem møder vi en ufleksibel lovgivning, der gør det meget vanskeligt at realisere initiativerne. Jeg er glad for at have fået lejlighed til at vise erhvervs- og vækstministeren nogle af de aktuelle steder, hvor vi møder udfordringerne tæt på vores kyster, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Et af besøgene fandt sted på det rekreative område Kalvøen i Frederikssund. Her har ejeren længe ønsket at opføre hotel og konferencefaciliteter i tilknytning til restauranten. Senest har ejeren i 2014 søgt Naturstyrelsen om dispensation til et nyt projekt. Projektet kendetegnes ved en funktionel planløsning i en bygning i forlængelse af restauranten, der lever op til tilgængelighedskravene samt faciliteter, der kan sikre en rentabel drift. Naturstyrelsen har kun delvist imødekommet ansøgningen.

Frederikssund Kommune har efterfølgende søgt om at hotel og konferencecentret bliver et projekt i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. Afgørelsen falder senere på året.

- Ejerens ønske om at opføre hotel og konferencefaciliteter på Kalvøen er et godt væksttiltag, som desværre udfordres af lovgivningen. Det er uhensigtsmæssigt at strandbeskyttelseslinjen defineres i en byzone, hvor kommunen gennem den øvrige planlægning på alle måder har sikret områdets kvaliteter. Nu håber vi på at projektet bliver udvalgt til at blive en del af den nye forsøgsordning for kyst- og naturturisme, siger borgmester John Schmidt Andersen.

På rundturen besøgte ministeren også Kulhuse Camping og Jægerspris Vandrehjem. Begge steder har ejerne ønske om at udvikle deres tilbud, hvilket ikke er muligt inden for den eksisterende lovgivning.

Og ved Egelunden i Jægerspris ønsker ejerkredsen at udvikle et eksisterende skalleværk i landzonen til et ferie-/fritidscenter beliggende ud til Roskilde Fjord med rekreative tilbud i eksisterende nedlagt industrihavn. Projektet stemmer overens med kommunes turismestrategi. Byggeriet udfordres imidlertid af planloven. De rekreative tilbud udfordres af naturbeskyttelsesloven og Natura 2000.

Borgmester John Schmidt Andersen siger:

- Vores kommune har store naturværdier og et stort uudnyttet rekreativt potentiale, som vi rigtig gerne så kunne komme mange flere til gode. Vi synes ikke det ene forhold udelukker det andet, men vi har brug for et mere fleksibelt samspil lovene imellem for at realisere visionerne.