Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
21. august 2015

Fremtiden for Ferslev Skole sendes i høring

Skoleafdelingen foreslår at tre specialskoleafdelinger samles i Ferslev, og forslaget er nu sendt i høring i kommunens skolebestyrelser og MED-udvalg indtil den 4. september 2015. Det er elever fra Hanghøjgård, Bakketoppen og Svinget som måske snart får deres skolegang i Ferslev.

Kommunen forventer kun mindre omkostninger til indretning af lokalerne, da de allerede er indrettet til skoleformål med relevante skolefaciliteter som eksempelvis interaktive tavler. Hvis Heldagsskolen samles i Ferslev Skoles bygninger, vurderes der ud fra det nuværende elevgrundlag ikke at være øgede udgifter til kørsel, og samlingen på Ferslev Skole vil desuden kunne bidrage med en besparelse på mere end 17 millioner kroner over ti år.

Efter skoletid

Det vil ikke være samtlige af lokalerne som specialskolen kommer til at anvende, og derfor anbefaler Fritidsudvalget at førstesalen på Pilehuset, der nu rummer en børnehave i stuen, stilles til rådighed for landsbylaugene.

Fritidsudvalget inddrog i foråret 2015 borgerne for at få deres ideer og ønsker til brugen af skolens lokaler i fremtiden. Byrådet ønskede at høre borgernes mening for at finde den bedst mulige løsning for lokalernes anvendelse.

Interessante ideer

Borgerinddragelsen blev planlagt og gennemført med repræsentanter fra landsbylaugene i Ferslev, Venslev, Vejleby og Vellerup samt den lokale idrætsforening, Kreds 57.

Forløbet indeholdt blandt andet en workshop med deltagelse af mere end 60 borgere i Ferslev, adskillige arbejdsgrupper og udarbejdelsen af et idékatalog. Nogle af ideerne var blandt andre at skabe et læringscenter i Ferslev for hele kommunen, at etablere et alsidigt idrætstilbud på skolen eller skabe et fællesskab omkring mad.

Næste skridt bliver at oprette et husråd som består af repræsentanter fra Heldagsskolen, Børnehuset Pilehuset, Kreds 57 og fritidsbrugerne som kan koordinere og udvikle fællesskabet om faciliteterne. Det besluttede Fritidsudvalget onsdag at anbefale over for Økonomiudvalg og byråd.