Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
30. april 2015

Projekt sætter fokus på idræt og bevægelse

Fra april 2015 til september 2016 skal tre distriksskoler i Frederikssund Kommune deltage i fyrtårnsprojektet ”Krop & Kompetence” støttet af A.P. Møller Fonden.

Projektet gennemføres i samarbejde Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University, som står bag projektet, samt de fire andre kommuner Aalborg, Herning, Ringkøbing-Skjern og Slagelse. Erfaringer fra projektet skal danne baggrund for en senere national udrulning.

Fra Frederikssund Kommune vil de tre kommende distriksskoler fra Frederikssund Nord, Frederikssund Syd og Hornsherred Syd deltage, og herved være en del af de i alt 43 skoler der på landsplan skal tegne projektet.

Formålet med projektet er at gennemføre et kompetenceløft i idræt og bevægelse med henblik på at understøtte folkeskolereformens mål mod at øge elevernes læring, trivsel og sundhed.

Kompetenceløftet kommer hele vejen rundt fra skoleledelsen over lærere og pædagoger til de foreningsfrivillige. Samlet for hele projektet vil 791 idrætslærere og 2.420 lærere og pædagoger blive efteruddannet.

Udangspunkt i virkeligheden

Projektet sigter mod at skabe et længerevarende praksisnært kompetenceudviklingsforløb som tager afsæt i skolernes, lærernes og pædagogernes virkelighed med at skabe det bedst mulige læringsmiljø for eleverne og sikre 45 minutters fysisk aktivitet.

Kompetenceudviklingsforløbet vil bestå af en række moduler og temaer der tager fat i helt centrale dele i reformen, som bevægelse og idræt i den understøttende undervisning, bevægelse i alle fag og den åbne skole.

På den måde vil projektet give svar på nogle af de udfordringer der ligger i reformen. Det handler især om:

  • Hvordan kan skolen sikre, at alle elever har 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen?
  • Hvor meget og hvilken type idræt og bevægelse skal der være i den understøttende undervisning?
  • Hvordan kan bevægelse bidrage til variation og bedre læring i den fagopdelte undervisning?
  • Hvordan kan man skabe en rød tråd i idrætsfaget fra skolestart til eksamen i 9. klasse?
  • Hvordan kan alle lærere og pædagoger bidrage til mere idræt og bevægelse i skolen?
  • Hvordan kan kvaliteten i idrætsfaget højnes?
  • Hvordan kan kommune, skole og forening arbejde med at udvikle ”den åbne skole”?

Løft til læring, trivsel og sundhed

Formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), ser store muligheder i projektet:

 - I Frederikssund Kommune er det et helt central mål, at vi vil øge folkeskoleelevernes læring, trivsel og sundhed. Med dette projekt får vi en gylden mulighed for at løfte denne udfordring ved at sætte yderligere fokus på idræt og bevægelse.

 - Den seneste tids forskning har vist, at der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring og trivsel. Dette projekt vil ikke kun sætte fokus på, hvordan vi sikrer at eleverne får 45 minutters fysisk aktivitet om dagen, men vil også sikre at det sker med en kvalitet der understøtter elevernes læring og trivsel. For det er ikke nok at eleverne kun bevæger sig.

 - Det er også vigtigt, at elevernes bevægelse drages ind i en læringsmæssig sammenhæng – at bevægelse indgår i andre fag end idræt og i den understøttende undervisning. Det er blandt andet i den sammenhæng, at der kan skabes læring, hvilket projektet tager højde for”.

Projektets kompetenceudviklingsforløb vil også bidrage til at sikre en højere linjefagsdækning ved at de lærere der ikke har fuldt linje-/undervisningsfag i idræt vil få den opkvalificering de mangler.

Hertil supplerer Anne-Mette Risgaard Schmidt:

 - Hvad angår folkeskolereformens tiltag i forhold til idræt og bevægelse kommer vi jo stort set hele vejen rundt. Ikke nok med at skolerne bliver opkvalificeret til at arbejde med bevægelse i skoletiden, så vil projektet også styrke arbejdet med de nye Fælles Mål og medvirke til, at vi kan opnå det nationale mål om fuld linjefagsdækning.

Spændende og varieret skoledag

Projektet vil også sætte den åbne skole på dagsordenen, hvilket glæder formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V):

 - Med den åbne skole har vi mulighed for at sætte mange ting i spil, der kan bidrage til en endnu mere spændende, lærerig og varieret skoledag.Ved at inddrage idrætsforeningerne i skoledagen får både elever, lærere og pædagoger et friskt pust udefra. Idrætsforeningerne får mulighed for at vise hvad deres idrætsgren kan tilbyde eleverne og forhåbentlig inspirere dem til at bevæge sig mere – også efter skoletid. Samtidig kan lærerne og pædagogerne få mere indsigt i enkelte idrætsgrene samt inspiration til nye måder at instruere og undervise på.

 - Projektet lægger op til at skolerne i samarbejde med idrætsforeningerne klædes på til at etablere og igangsætte samarbejder, hvilket er positivt. Det er mit indtryk, at der er flere idrætsforeninger, der er lidt usikre på, hvad den åbne skole er for en størrelse, ligesom nogle skoler måske mangler lidt inspiration og nogle redskaber til at komme i gang. Med dette projekt er jeg ikke i tvivl om, at vi kan få taget nogle skridt i den rigtige retning til gavn for både elever, lærere, pædagoger og idrætsforeninger.

A.P. Møller Fonden støtter samlet projektet med 5 mio. kr.