Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
14. april 2015

Samarbejde skal sikre flere unge en uddannelse

Frederikssund Kommune satser på uddannelse for alle kommunens unge.

Derfor besluttede Byrådet i budget 2015 at der skal etableres en Ungekontakt.

Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget holdt fælles møde for at fastlægge vision og strategiske pejlemærker for den tværgående ungeindsats.

Fælles udvalgsmøde

Det er noget helt nyt at de politiske udvalg i Frederikssund Kommune afholder fælles møder.

 - Det kræver en fælles indsats på tværs af de politiske udvalg, hvis vi for alvor skal gøre en forskel for de unge, der står uden for arbejdsmar­kedet og ikke har en uddannelse.

- Disse unge fortjener at få mulighed for at kunne forsørge sig selv og få et godt liv. Og her viser alle undersøgel­ser, at uddannelse er vejen frem. Hvis vi skal give dem nogle bedre betingelser er vi nødt til at sætte ind allerede i folkeskolens ældste klas­ser og helt frem til de unge er 30 år.

- Derfor er vi også meget tilfredse med, at vi på mødet i dag har haft nogle gode politiske drøftelser og har fået sat nogle ambitiøse pejlemærker for den tværgående ungeindsats, siger formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), og formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C)

Én indgang for den unge

Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget ser det som helt centralt, at det skal være nemt for de unge at komme i kontakt med kommunen. Derfor skal der kun være én indgang.

 - Vi har tidligere hørt at det kan være svært at finde rundt i kommu­nen, når man har brug for hjælp og vejledning. Det siger både de unge selv og uddannelsesinstitutionerne. Hvis vi skal have fat i de unge, så skal vi være både tilgængelige og i øjenhøjde. Netop derfor etablerer vi Ungekontakten, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.

Fokus på uddannelse

Et andet af de centrale pejlemærker for Ungekontakten er, at der skal være et klart fokus på uddannelse allerede ved første møde med den unge. Ungekontakten skal i det hele taget være aktivt opsøgende på alle uddannelsessteder.

 - Vi har oplevet en stor samarbejdsvilje fra uddannelsesinstitutionerne, ikke mindst fra Campus Frederikssund. KNord har tilbudt studievejled­ning i Ungekontakten, og HF og VUC Nordsjælland har tilbudt at deltage på informationsmøder.

- Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne er helt centralt, hvis vi skal lykkes med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nærheden og kendskabet til uddannelsesmiljøerne betyder meget for den enkelte unges motivation til at søge ind på en uddannelse og til at blive fastholdt i et forløb. Derfor glæder det da både Anne-Mette og jeg, at Roskilde Tekniske Skole ønsker at etablere grundforløb i mediefag på Campus, og at Regionsrådet bakker op om dette.

- Nu håber vi på Undervisningsministeriets endelige godkendelse af grundforløbene i Frederikssund. Det vil betyde meget for de unge at få en erhvervsskole til Frederikssund igen, udtaler Ole Søbæk.

Ungekontakten åbner til august

Den konkrete planlægning og opstart af Ungekontakten er i fuld gang. Ungekoordinator Keziban Bilal Aydin er ansat pr. 1. februar 2015. Unge­kontakten etableres på Campus Frederikssund og forventes åbnet 15. august 2015.