Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Projektforslag havnebad

I budgettet for 2015 blev det besluttet, at Frederikssund Kommune skal arbejde med et projektforslag om et Kultur- og Havnebad ved Frederikssund Havn. Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) er ophavsmændene bag projektforslaget, som de kalder Frederikssund Fjordbad.

Kommunen har efterfølgende i samarbejde med firmaet Orbicon udarbejdet en forundersøgelse, der belyser eventuelle udfordringer og barrierer i projektet. Overordnet set påpeger rapporten, med den foreslåede placering af anlægget, ikke væsentlige barrierer for etableringen.

Rapporten fremgår af Byrådets dagsorden d. 25. februar 2015, og kan ses under punktet Forundersøgelse af Kultur- og Havnebadet.

I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at FNI i samarbejde med kommunen senest 1. august 2016 skal skabe ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsprojekt (ca. 8 mio. kr.), kan finansiere et havnebadsprojekt, som kan igangsættes i 2017.

Efter 1. august 2016 udarbejdes en status på den eksterne finansiering og der forelægges herefter en politisk sag i Fritidsudvalget, hvori der redegøres for en evt. videre proces for Kultur- og Havnebadet.

Kommissoriet for projektet

Overordnet tids- og handleplan for projektet