Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Er du interesseret i en havneplads i Frederikssund Havn?

Så har du nu mulighed for at blive skrevet op på en venteliste.

Frederikssund Kommune planlægger at udvide Frederikssund Havn, og dermed tilbyde flere bådpladser til fritidssejlere m.v.

Interesserede anmodes derfor om at tilkendegive dette ved at lade sig skrive op på en venteliste.

Projektet forelægges til politisk beslutning, når der er indgået tilstrækkeligt med forhåndstilkendegivelser.

Besluttes det at gennemføre projektet, anmodes de interesserede om at deponere et beløb på kr. 8.000 eller stille med en bankgaranti på beløbet.

Beløbet forrentes ikke, men kan senere ved indgåelse af lejeaftale anvendes til helt eller delvist indskud.

Din forhåndstilkendegivelse kan du sende via dette skema om forhåndstilkendelse til bådplads i Frederikssund Havn, eller med skrivelse til Frederikssund Kommune, Vej, Trafik og Affald, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Eventuel forhåndstilkendegivelse skal være Kommunen i hænde senest den 12. april 2010.

Yderligere oplysninger fås hos Vej, Trafik og Affald på tlf. 47 35 10 00.