Frederikssund Kommunes logo

Fiskeri

I Frederikssund Kommune er der mange gode fiskepladser. Fra Kulhuse Havn i nord til Møllekrogen i syd bydes fiskemuligheder af forskellig art.

Frederikssunds Lystfiskerfolder

Roskilde Fjord og Isefjord byder på fantastiske fiskerioplevelser, idet du kan fiske efter havørreder året igennem i storslået natur. Afhængig af sæsonen kan der også fanges hornfisk, rødspætte, makrel, skrubbe og fladfisk. I Frederikssund Lystfiskerguide er der udpeget 9 spændende fiskesteder i kommunen. Frederikssund Lystfiskerguide udgør en folder og et kort, som du kan finde i linkene nedenfor. 

Hent folder

I folderen finder du information om bl.a. fredningstider, mindstemål, fisketegn og grundregler. Du kan også få viden om klubber og butikker samt helt specifikke lokaliteter for fiskeri af hornfisk, fladfisk, ørred mv.

Hent kort

Kortet indeholder detaljeret beskrivelse og afmærkning af hele 22 fiskepladser fordelt i Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner.

Liste over fiskesteder i Frederikssunds Lystfikserfolder

 • Dynæsrenden - Om efteråret er dette en god plads at fiske, da alle fiskene fra den åbne kyst søger sydpå i fjorden. Særligt når tidevanden vender er fiskeriet for alvor godt. Vær opmærksom på stærk strøm.
 • Ved Tandstumperne (resterne af den gamle jernbanebro over Roskilde Fjord) er der gode muligheder for at fange hornfisk og enkelte sild. Vandet er dybest på den lange tange/odde fra Hornsherred siden. Der kan forekomme en del strøm ved odde spidsen. Vær opmærksom på fredningsbæltet ved Frederikssund Lystbådehavn.
 • Skuldelev Odde - nord for Skuldelev Havn. Vær opmærksom på, at sejlrenden har stejle kanter og stærk strøm. Brug en svømmevest eller en egnet redningsvest.
 • Eskilsø Færgeleje byder på et spændende fiskeri efter ørred og hornfisk i sæsonen fra maj-juni. Der kan desuden fanges makrel og fladfisk i sæsonen. Fiskeriet sker i strømrenden mellem Eskilsø og Hornsherred. Mest fiskeri fra båd, husk dog et anker på grund af stærk strøm. Kastefiskeri kan ske i strømskellene.
 • Møllekrogen - Fangst af ørred i vintermånederne og tidlig forår. Gennem sommeren kan der fiskes aborrer fra bådebroerne. Husk at der højst må hjemtages 3 ørreder pr. person pr. dag i dette område.
 • Vellerup Vig er særdeles velegnet som ørredfiskeriplads. Her er der også mulighed for at leje en jolle. Vær opmærksom på fredningsbæltet og reglerne herfor.
 • Hammer Bakker - Syd for Orø færgelejet findes fiskeri efter ørred.
 • Kundbyværket - Syd og nord for værket findes fortrinligt ørredfiskeri.
 • Ved Kulhuse Havn er der med bundforfang, sandorm eller børsteorm mulighed for at fange skrubber og rødspætter.

Andre steder

 • Ved Kronprins Frederiks Bro er der mange fiskere. Fangst af hornfisk.
 • Marbæk Strand, fiskeriet sker fra selve stranden.
 • Skuldelev Grusgrav, Skibby.

Se Frederikssundkort med forslag til fisketure

For mere information om fiskesteder

Husk fisketegn, som kan købes via Fiskeristyrelsens hjemmeside.