Frederikssund Kommunes logo

Pontoppidanruten

I Frederikssund Kommune kan du komme på kulturelle oplevelser i naturen. Du kan for eksempel få indsigt i Henrik Pontoppidans forfatterskab og relation til området.

I Henrik Pontoppidans spor - den litterære cykelrute

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan (1857-1943) modtog i 1917 Nobelprisen i litteratur for ”sin autentiske skildring af dagliglivet i Danmark” bl.a. i novelle-samlingen ”Fra hytterne” og romanen ”Det forjættede land”. Begge værker er tydeligt inspireret af dagligdagen blandt landbefolkningen og oplevelser i årene, hvor Henrik Pontoppidan boede i Østby med sin familie. Cykelruten er en tur gennem det smukke Hornsherred som det ser ud i dag. Selvom noget er ændret i årenes løb, bl.a. er Selsø mølle nedrevet og Arbejds– og forsørgelsesanstalten er erstattet af boliger, er landskabet, kirken, præstegården m.v. næsten uændret.

Fakta om ruten

Cykelruten ”I Henrik Pontoppidans spor” blev indviet i efteråret 2017 og består af syv udvalgte steder i Hornsherred, samt et skilt ved genforeningsstenen på Kalvøen i Frederikssund, der vedrører hans litterære produktion.

Cykelruten er i alt ca. 21,5 km. Heri er ikke medregnet skiltet ved Kalvøen.

Skilt 1: Elmevej/Hovedgaden Hornsherreds Arbejds- og forsørgelsesanstalt
Skilt 2: Selsø Møllekrog
Skilt 3: Selsø Kirke
Skilt 4: Hellesø
Skilt 5: Østby Havn
Skilt 6: Østby gadekær
Skilt 7: Skuldelev Præstegård
Skilt 8: Kalvøen 

Du kan downloade folderen og læse mere om ruten og skiltene.