Frederikssund Kommunes logo

Kajakruter

Frederikssund Kommunes beliggenhed ved både Roskilde Fjord og Isefjord giver let adgang til aktiviteter i vandet. Kajakken kan sættes i vandet og tages op alle de steder hvor der ad offentlig vej og sti er adgang til kysten.

Kort med praktiske oplysninger for sejlads på fjordene og primitive teltpladser kan hentes her: kort og teltpladsbeskrivelser (bagside). Kortet er i format A3, men hentes det her, kan det printes ud i et stadig læsbart format A4.

Læs mere om shelters 

Kajaktur Horns Herred  

Andre forslag til kajakruter kan ses på Naturstyrelsens  Ud i naturen 

En stor del af Roskilde Fjord er udlagt som trækfuglereservat - læs mere om vildtreservater

Øer og holme i Roskilde Fjord er fredede. Fredningen forbyder adgang i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli samt i en 50 meter zone omkring disse.

Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord 

Aktuelle danske skydeadvarsler kan ses på Nautisk information.

Se hjemmesiden for Frederikssund Roklub eller Hammerkrogens Kajakklub