Frederikssund Kommunes logo

Skuldelev Grusgrav / Kildeskåret

Ved Kildeskåret kan du se to store områder, der har været brugt til udvinding af grus. Grusgravningen har forårsaget skrænter hvor store stykker af Skuldelev Ås er skåret af, og hermed er der dannet et utroligt område.

Der er en parkeringsplads hvorfra du kan gå på opdagelse i området og bag parkeringspladsen er der borde og bænke.

Midt i det hele har en lille kunstig skabt sø fået plads. Søen er med til at gøre området mere varieret. Har du fisketegn, er du velkommen til at fiske i søen som indeholder 10-12 forskellige fiskearter.

Ved søen findes teltopslagningsplads med shelter, vandhane og bålplads.