Frederikssund Kommunes logo

Skuldelev Ås

Fra Skuldelev-siden kan du se åsen som et langt bugtende højdedrag der bryder landskabets jævne terrænform.

Højdedragene kaldes for Skuldelev Ås og består af 6 adskilte bakker i forlængelse af hinanden. Åsen er næsten 5 km i længden. Den er ca. 100 meter bred og 20 til 25 meter høj.

Åsen er beplantet med store gamle nåletræer. Meget af det omkringliggende terræn er moser og udgjorde i stenalderen et hav, der gik helt ind til åsen. Åsen er i dag fredet.

For enden af Skuldelev Ås ligger Kildeskåret/Skuldelev Grusgrav. Her er en primitiv lejrplads med shelter og bålplads

Vej ved Skuldelev Ås - foto Jørn Dannesboe