Frederikssund Kommunes logo

Sillebro Ådal

Sillebro Ådal ligger midt i Frederikssund. I Ådalen er der rig mulighed for friluftsoplevelser og en skøn naturoplevelse.

I Sillebro Ådal kombineres klimasikring, regnvandshåndtering, naturgenopretning, vandplaner og   rekreative interesser til gavn for både mennesker, dyr og planter. 

Sillebro Å er genslynget tilbage til dens oprindelig løb. Vandmiljøet er forbedret og regnvandet løber gennem naturlige regnvandsbassiner, hvor det renses inden det løber ud i åen.

Naturen får frit spil i Ådalen, men den skal også tæmmes. Sillebro Ådal skal ikke bare gro til i vildskab. Den vilde natur skal plejes og passes. I ådalen plejes naturen blandt andet af får, som græsser i området. På den måde kommer der en større biologisk mangfoldighed. Der er fokus på at invasive arter ikke spreder sig. De bekæmpes derfor årligt af kommunen

Vis hensyn når du færdes i ådalen

  • Du må gerne gå tur med hunden i snor.
  • Du må gerne smide affald i skraldespandene.
  • Du gå gerne gå, løbe og cykle på stierne.
  • Du må gerne grille, lave bål og sove i Ådalens shelters.

Link til Infotavle kort Sillebro Ådal  
Klik på kortet for større format

I Sillebor Ådal findes hjertesti, faste poster til O-løb, fitnessmiljøer, shelters.