Frederikssund Kommunes logo

Kirkeengen i Slangerup

Slangerup Kirkeeng ligger i tilknytning til Slangerups boligområder øst for byen og nord for erhvervsområdet ved Københavnsvej.

Kirkeengen er et eksempel på vild, bynær natur til glæde for Slangerups borgere.

I dette lille bynære område holder et stort antal af sommerens sangfugle, som munk, nattergal og løvsanger til.

Samtidig er det en smuk kombination af ”natur” og afgræsning.

Kirkeengen er ejet af Frederikssund Kommune, og har været fredet siden 1945.

Kirkeengen i Slangerup - foto Pernille Bondo Harders  

Læs mere om Kirkeengen på infotavlen