Frederikssund Kommunes logo

Kalvøen

En gang var Kalvøen, som navnet også siger, en ø, der lå et stykke ude i Roskilde fjord.

Øen blev brugt til græsning og senere til at udvinde grus. Ved lavvande kunne man gå ud til øen, ved højvande var der for dybt til at føre kvæget over til græsning.

Området omkring Kalvøen kaldes Bløden, og det var byens store ønske at få dette område tørlagt, da man således kunne udvide byens arealer og samtidig undgå en generende stank fra Bløden, hvor alt husholdningsspildevand fra byen blev udledt.

Bløden blev tørlagt og i dag er Kalvøen et sted hvor man kan ”forlyste” sig. Foruden en skøn park er der restaurant og friluftscene med Vikingespil om sommeren. I forbindelse med Vikingespillet er der opført en historisk korrekt rekonstrueret Vikingeboplads.

Vikingebopladsen på Kalvøen

Læs mere om vikingespillene i Frederikssund.

Læs mere om Frederikssund Festival.

Kalvøens træningspavillon