Frederikssund Kommunes logo

Slotsmosen

I den nordøstlige del af Slangerup ligger Slotsmosen, der er et bynært område med vandpartier og moseflora og –fauna.

Området bruges som et dagligt udflugtsmål tæt på byen.

Omtrent halvdelen af mosen er kommunalt ejet, og resten er privatejet.

 Slotsmosen i Slangerup søen - foto Pernille Bondo Harders