Frederikssund Kommunes logo

Selsø Sø

I gamle dage gik et sund gennem Selsø og Hov Mose, så Selsø sogn udgjorde en ø. Selsø Sø er hvad der i dag er tilbage af det gamle sund.

Søen og de omkringliggende enge er et statsfredet naturreservat, og udgør et fristed for vandfugle. Selsø sø er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Området omkring søen er lukket for offentligheden, men fra de omkringliggende højdedrag er der frit udsyn over søen. Der er opstillet et fugletårn i søens sydende, og det kan anbefales at gå en tur ad stien der udgår fra søens sydende og løber langs bredden af Møllekrog.

Fiskehejrer ses ofte ved søen. I yngletiden er det især søens hættemågekoloni og dens store bestand af grågæs, man lægger mærke til, men søen huser også en række andre vandfugle, for eksempel flere arter lappedykkere.

I træktiden raster mange grågæs og svømmeænder i området, og i vinterhalvåret er det især flokke af troldænder der tiltrækker sig opmærksomheden.

Der er en anløbsmulighed ved Møllekrog.

Læs her om Fugleovervågning i Roskilde Fjord samt Fuglelokaliteter i kommunen.

Hvis du vil have beskrivelser af de enkelte fugle og deres levevis, kan du gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside.

Selsø Sø - foto Jørn Dannesboe   

Naturstyrelsen har lavet en reservatfolder for Roskilde Fjord, ( incl. Selsø Sø ) der giver nyttige informationer