Frederikssund Kommunes logo

Nordmandsmosen

I den nordlige del af Skibby ligger Nordmandsmosen som et  bynært rekreativt naturområde.

Der er udarbejdet en naturpleje- og udviklingsplan for Nordmandsmosen. Projektet er lavet af Rikke Marie Aaskov, landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet. Projektet er lavet i samarbejde med Frederikssund Kommune, Skibby Aktive og borgere i Skibby.

Naturplejen i området er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og en frivillig naturplejegruppe bestående af lokale borgere og brugere af området. Du kan også være med til at opretholde mosen. Kontakt Frederikssund Kommune eller Nordmandsmosens venner.

Nordmandsmosen NaturplejeLæs Naturpleje- og udviklingsplan for Nordmandsmosen